Ochrona Twoich Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych jest PM24 CARE SOUTH EU Sp. z o.o. Sp.j. z siedzibą w Warszawie (00-807) przy Al. Jerozolimskich 94

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania Państwa danych, mogą skontaktować się Państwo z Inspektorem Ochrony Danych: daneosobowe@promedica24.pl.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia Państwu szczegółowych informacji dotyczących usług i działalności grupy Promedica24, w tym przedstawienia naszej oferty. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenia Państwu ww. informacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy, przedstawiciele, podmioty z grupy Promedica24 współpracujące z naszą spółką oraz spoza grupy Promedica24, świadczące na naszą rzecz usługi informatyczne, telekomunikacyjne, marketingowe, które wspierają nas w naszej działalności. Podmioty te będą miały dostęp do Państwa danych tylko i wyłącznie w celu przedstawienia Państwu naszej oferty. Państwa dane będą przetwarzane także przez podmioty działające na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Administrator zapewnia, iż przekazywanie danych do podmiotów działających na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki odbywa się z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń, w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Administratorem a takim podmiotem zawierającą standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską.

W przypadku wycofania zgody Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedawnienia roszczeń. Za wycofanie zgody uznajemy również brak zainteresowania naszą ofertą.

Przysługuje Państwu prawo do:

  • żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie przez wysłanie maila na adres: daneosobowe@promedica24.pl lub drogą telefoniczną dzwoniąc na numer: +48 22 120 21 00 lub pisemnie; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania Państwa danych do właściwego organu ochrony danych osobowych;

Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.