Jak przygotować się do bezpiecznego przeniesienia Podopiecznego? Jak powinno rozkładać się obciążenie kręgosłupa? Co robić by uniknąć urazów?

Zasady poprawnego zachowania Opiekuna podczas transferu

 1. Przed rozpoczęciem podnoszenia lub przenoszenia Podopiecznego Opiekun powinien ustawić się w lekkim rozkroku, z jedną nogą wysuniętą lekko do przodu w celu zwiększenia podstawy oparcia (fot. 1-2).
 2. Przed rozpoczęciem należy sprawdzić, czy droga transportowa oraz miejsce docelowe jest wolne od przeszkód i usunąć je w razie potrzeby.
 3. Przed rozpoczęciem podnoszenia należy ocenić i porównać wagę Podopiecznego (w tym także aparatury i urządzeń pomocniczych przenoszonych razem z nim) oraz własne możliwości wykonania czynności.
 4. W miarę możliwości należy tak organizować sobie pracę, aby mogła być wykonywana powyżej poziomu kolan i poniżej ramion. Optymalną wysokością wykonywania pracy jest wysokość łokci (fot. 3).
 5. Należy wykorzystywać zawsze możliwości psychoruchowe Podopiecznego, co zmniejszy obciążenie i przyspieszy proces jego rehabilitacji.
 6. Należy wyjaśnić Podopiecznemu, co chcemy zrobić, co będzie się z nim działo oraz zapewnić sobie jego współpracę (należy podpowiedzieć choremu, jak może nam pomóc, co on powinien zrobić).
 7. Obciążenie kręgosłupa powinno być symetryczne i równomierne.
 8. Ciężkie przedmioty należy podnosić uginając kolana, a nie pochylając się i zginając kręgosłup. Podnoszenie z prostymi nogami jest energooszczędne, gdyż angażuje mniej mięśni, ale bardziej obciąża kręgosłup (fot. 4).
 9. Odległość pomiędzy przenoszonym ciężarem a pionową osią ciała, powinna być jak najmniejsza (należy podchodzić jak najbliżej Podopiecznego jeśli jest to możliwe) (fot. 5).
 10. Ciężkie rzeczy należy przenosić z wyprostowanym kręgosłupem oraz z szeroko rozstawionymi stopami i łokciami położonymi blisko ciała.
 11. Podczas podnoszenia Podopiecznego z łóżka i wykonywania prac przy Podopiecznym leżącym, należy zawsze mieć wyprostowany kręgosłup (w celu dodatkowego odciążenia można wykorzystać regulację łóżka, podparcie kolanem o łóżko).
 12. Przy podnoszeniu Podopiecznego lub innej rzeczy z poziomu podłogi, stopy należy ustawić po obu stronach ciężaru (należy stanąć nad ciężarem lub Podopiecznym) (fot. 6-7).
 13. Podczas wykonywania długotrwałej pracy w niewygodnej pozycji (duże obciążenie statyczne), np. podczas karmienia Podopiecznego należy starać się usiąść przy jego łóżku.
 14. Podczas przemieszczania Podopiecznego należy zastosować mocny chwyt używając całych dłoni, a nie tylko palców. Należy być przygotowanym na nagłe zmiany kierunku przenoszenia, spowodowane przemieszczeniem się masy ciała Podopiecznego.

Czego unikać?

 • Należy unikać wykonywania nagłych ruchów i szarpnięć, gdyż właśnie wtedy istnieje największe niebezpieczeństwo urazu.
 • Nie wolno chwytać chorego pod pachy – może to prowadzić do urazu w kręgosłupie Opiekuna lub uszkodzić splot barkowy Podopiecznego.
 • Podczas przemieszczania, nie można pozwolić choremu chwytać za szyję – grozi to urazem kręgosłupa szyjnego u Opiekuna.
 • Żadnych czynności nie należy wykonywać na siłę. Przy utrzymującej się dużej bolesności zniechęcają one Podopiecznego do współpracy i pobudzania aktywności.
 • Podczas dźwigania należy unikać pochyleń na boki i skrętów tułowia.

Polecane oferty pracy dla opiekunek

więcej »