Jak przemieszczać Podopiecznego w pojedynkę? Jaki sposób transferu jest najlepszy w zależności od okoliczności? Jakiego sprzętu można użyć?

Transfer Podopiecznych wiąże się z ich przemieszczaniem, czyli: podtrzymywaniem, podnoszeniem, opuszczaniem, pchaniem lub ciągnięciem.

Metody przemieszczania Podopiecznych można podzielić w zależności od sposobów ich wykonywania:

 • Przenoszenie ręczne wykonywane przez jednego lub kilku Opiekunów wykorzystujących siłę własnych mięśni;
 • Przenoszenia przy użyciu lekkiego sprzętu do przemieszczania Podopiecznego, np. prześcieradła z materiału o niskim współczynniku tarcia, pasów ergonomicznych, podstawek pod stopy;
 • Przenoszenie przy użyciu ciężkiego sprzętu elektromechanicznego do przemieszczania Podopiecznego.

Ustalenie właściwej techniki przemieszczania Podopiecznego zależy od:

 • możliwości fizycznych Podopiecznego (osłabienie lub przykurcze u Podopiecznego),
 • stanu ogólnego (Podopieczny po zabiegu operacyjnym, po wypadku),
 • rozumienia poleceń (silne otępienie),
 • schorzenia medycznego (Podopieczny po udarze lub z zawrotami głowy),
 • rozmiaru masy ciała (Podopieczny otyły a szczupły).

Należy zaznaczyć, że:

 • ciała Podopiecznych charakteryzują się asymetrycznym rozkładem wagi oraz nie posiadają obszarów dla stabilnego uchwytu. W związku z tym trudno będzie Opiekunowi utrzymać masę ciała Podopiecznego przy własnym ciele,
 • Podopieczni mogą być pobudzeni, agresywni lub współpracować w ograniczonym stopniu, co może zwiększyć ryzyko urazów,
 • otoczenie, w którym sprawowana jest opieka, może wymagać dostosowania do osoby wymagającej opieki (np. zamiast wanny prysznic lub przemeblowanie pokoju),
 • istotne jest również dopasowanie sprzętu wspomagającego przemieszczanie Podopiecznych do pomieszczeń.