W jakich sytuacjach zakładana jest sonda żołądkowa? W jakich ilościach należy podawać pokarm i płyny przez sondę?

Sonda żołądkowa stosowana jest u podopiecznych mających duże problemy z przełykaniem pokarmów, u których karmienie nie jest już możliwe. Zakłada się ją endoskopowo przez powłoki brzuszne jako bezpośrednie podłączenie do żołądka, dzięki czemu możliwe jest długoterminowe poza doustne odżywianie podopiecznego. Przez sondę PEG podawane są gotowe mieszanki odżywcze, płyny i leki. To lekarz prowadzący chorego decyduje o ilości otrzymywanych przez niego gotowych pokarmów i płynów. Poprośmy rodzinę lub lekarza prowadzącego o przekazanie nam szczegółowych informacji na ten temat.