1. Opieka dla seniora >
  2. Artykuły >
  3. O opiece… Polki potrafią!

O opiece... Polki potrafią!

06-12-2016
 

Jak okazało się w badaniu przeprowadzonym przez Promedica24, zdecydowana większość Polek w wieku 35-65 lat posiada kompetencje do opieki nad starszymi lub niesamodzielnymi osobami. Z pewnością powinny jednak bardziej uwierzyć w siebie, ponieważ mają coś szczególnego – życiowe doświadczenie.

Badania pokazały, że 78% Polek posiada niezbędne kompetencje do tego, by pozostać aktywnymi zawodowo w swoim wieku i opiekować się starszymi osobami. Jednak niewiele z nich zdaje sobie sprawę, że dla ich aktywizacji zawodowej kluczowe mogą okazać się kompetencje, które ukształtowały się naturalnie. Doświadczenia zebrane w opiece nad bliskimi stanowią bowiem kapitał, z którego można skorzystać w rozwijającym się w Europie zawodzie opiekunki osoby starszej. Przyszły rozwój tego zawodu spowodowany będzie zmianami demograficznymi w społeczeństwach tzw. starych krajów Unii Europejskiej, ale również w Polsce. Stopniowo rośnie liczba osób starszych, więc zawód opiekuna będzie się dynamicznie rozwijał i może stać się zawodem przyszłości.

W przeprowadzonej ankiecie 47% ankietowanych kobiet uważa, że posiada zbyt małą wiedzę z zakresu pielęgnacji i opieki nad seniorem, aby podjąć pracę w charakterze opiekunki. Jednak gdyby spojrzeć na to z drugiej strony, 78% ankietowanych Polek w wieku 35-65 lat potwierdza, że posiada doświadczenie w opiece nad osobą starszą lub niesamodzielną. Ten odsetek jest jeszcze wyższy i wynosi aż 86% w grupie wiekowej 56 – 65 lat. Jest to prawdopodobnie efekt tradycji, którą jest opieka nad osobami z najbliższej rodziny, szczególnie nad rodzicami czy dziadkami. Powołując się na takie doświadczenie można śmiało stwierdzić, że praca w charakterze opiekunki osób starszych, to jedna z możliwych ścieżek aktywizacji zawodowej. Warto zwrócić uwagę, że wśród respondentek aż 40% z nich wyrażało zainteresowanie pracą właśnie w tym zawodzie.

Kobiety, które powołały się na doświadczenie w opiece nad osobami starszymi podkreślają, że nie chodzi tutaj jedynie o czynności codzienne, takie jak sprzątanie czy gotowanie. Mówimy tutaj o czynnościach, które wpisują się w podstawowe aspekty opieki, takie jak przygotowanie do posiłku, pielęgnacja i higiena czy przemieszczanie podopiecznego.

Ponad 80% ankietowanych kobiet potwierdza, że potrafi przygotować podopiecznego do posiłku i również go nakarmić, podobnie procentowo wygląda sprawa pielęgnacji i higieny ciała podopiecznego.

Ponad 50% kobiet zapewnia, że zna zasady profilaktyki przeciwodleżynowej i potrafi wesprzeć osobę starszą lub niesamodzielną w czynnościach higienicznych. Ta pierwsza kompetencja szczególnie przydatna jest w trakcie opieki nad osobą starszą leżącą.

Natomiast 49% respondentek przyznaje, że ma doświadczenie w przemieszczaniu chorego z łóżka na wózek.

Lista podstawowych czynności, które należy wykonywać w trakcie opieki nad bliskimi jest taka sama, jak w przypadku opieki nad osobą starszą. Pozostaje zatem kwestia języka. W obecnej sytuacji na rynku opieki najbardziej przydatnymi językami są angielski i niemiecki. Inwestycja w naukę tych języków przyniesie spore korzyści, a w przypadku pracy opiekunki osób starszych, przyniesie również możliwość pracy za granicą i dłuższej aktywności zawodowej.

Brak wiary we własne siły może w znacznej mierze przyczynić się do problemu, jakim jest zdobycie pracy. Powołując się jednak na badania socjologiczne oraz badania rynku pracy, można wskazać szereg cech i zachowań, które związane są z dojrzałym wiekiem potencjalnych pracowników. Mogą one stanowić o sile rynkowej osób w wieku 50+. Mimo, że cechy te nie są tylko uwarunkowane wiekiem, można śmiało powiedzie, że takie osoby będą wykazywały się dużym doświadczeniem, również życiowym, a co za tym idzie: odpowiedzialnością, obowiązkowością, lojalnością oraz cierpliwością.

Wydaje się więc, że jedyną barierą do przełamania inercji w obszarze aktywności zawodowej jest brak wiary we własne siły, mimo niezbędnych cech do wykonywania nowego zawodu praktycznie od zaraz. Warto jeszcze raz przypomnieć, że praca w charakterze opiekunki osób starszych jest dla wielu Polek możliwością ponownej aktywizacji zawodowej. Pamiętajmy! Zawsze warto wierzyć we własne kompetencje!

 

Wybierz profesjonalną opiekę dla Twoich najbliższych. Pozwól im zachować dotychczasowy styl życia!

Nasze usługi opiekuńcze charakteryzuje:

  • Wysoka jakość wykonywanych usług
  • Wykwalifikowana kadra opiekuńcza
  • Szybkość organizacji opieki
  • Kompleksowość

Zamów usługę opieki całodobowej i godzinowej

Zgłoś się »

Zgłoś się do nas. Bezpłatnie oddzwonimy!

Fields with * are required

Informujemy o możliwości wycofania w dowolnym momencie udzielonej zgody [więcej] poprzez wysłanie maila na adres: daneosobowe@promedica24.pl lub drogą telefoniczną dzwoniąc na numer: +48 22 120 21 00. Cofnięcie zgody nie będzie wpływało na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.[ukryj]

Administratorem Państwa danych jest spółka Senior24 DE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-807) przy Al. Jerozolimskich 94.
Dowiedz się więcej