Opiekunka – zawód z przyszłością

 1. Promedica24 >
 2. Praca opiekunki >
 3. Opiekunka – zawód z przyszłością >
 4. Bezpieczne i higieniczne świadczenie usług

Bezpieczne i higieniczne świadczenie usług

Znajomość zasad BHP jest fundamentalnym warunkiem prawidłowego wykonywania zadań opiekuna, czyli takiego, które nie naraża na niebezpieczeństwo podopiecznego ani jego samego.

 • Bezpośrednim miejscem świadczenia usług opieki jest miejsce zamieszkania i przebywania podopiecznego. Miejsca te, w zależności od konkretnego przypadku, mogą różnić się od siebie m.in.: wielkością, położeniem, wyposażeniem.
 • Przed wyjazdem opiekunka jest informowana o warunkach danego kontraktu, ze szczególnym uwzględnieniem stanu zdrowia podopiecznego, jego potrzeb oraz zakresu obowiązków z tego wynikających, jak i warunków mieszkaniowych, w jakich powierzony zakres obowiązków będzie wykonywany. Należy dokładnie zapoznać się z przedstawionym opisem, aby jak najrzetelniej przygotować się do warunków u danego podopiecznego.
 • Po przybyciu do miejsca zamieszkania podopiecznego należy dokładnie zapoznać się ze specyfiką miejsca świadczenia usług, tj. układem pomieszczeń oraz zasadami użytkowania sprzętów będących na wyposażeniu. Opiekunka powinna zwrócić szczególną uwagę na te miejsca, które mogą wiązać się z potencjalnym niebezpieczeństwem zarówno dla niej, jak i podopiecznego, tj.: schody, progi, śliskie bądź nierówne powierzchnie, krawędzie, niebezpieczne elementy w domu.
 • Warto zapoznać się z systemem ogrzewania mieszkania – można obsługiwać proste urządzenia, jeśli podopieczny lub jego bliski udzieli opiekunce dokładnych wskazówek, jak to robić. Osoba wykonująca czynności opiekuńcze nie zaopatruje i nie napełnia urządzeń grzewczych wszystkich rodzajów. Nie obsługuje ogrzewania piecowego.
 • Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie porządku i czystości w miejscu świadczenia usług. Pamiętaj o zabezpieczeniu miejsc, w którym stoją detergenty i inne potencjalnie niebezpieczne substancje, tak aby podopieczny nie miał do nich łatwego dostępu.

Do podstawowych czynności w zakresie utrzymania porządku w domu należy:

 • zmywanie naczyń,
 • odkurzanie lub zamiatanie,
 • mycie podłogi,
 • ścieranie kurzu,
 • zmienianie oraz pranie pościeli i ubrań,
 • prasowanie ubrań,
 • mycie łazienki oraz toalety, ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń sanitarnych
 • wynoszenie śmierci zgodnie z zasadami segregacji odpadów.

Do obowiązków opiekunki nie należy sprzątanie pomieszczeń takich jak:

 • strych,
 • piwnica,
 • kotłownia,
 • garaż
 • oraz żadne prace na zewnątrz budynku.
Pamiętaj! Opiekunka nie wykonuje zawodu pielęgniarki, sprzątaczki ani ogrodnika.

Opiekunka jest towarzyszem i opiekunem osoby starszej i jej zadaniem jest, poza prowadzeniem gospodarstwa domowego, opiekowanie się człowiekiem, nie całym domem lub ogrodem. Jeśli senior lub jego bliscy będą wymagali świadczenia usług dodatkowych, wykraczających poza zakres obowiązków, który reguluje umowa, należy delikatnie lecz stanowczo odmówić, powołując się na jej zapisy. W sytuacjach, w których występuje różnica poglądów na temat czynności z zakresu usług a oczekiwaniami seniora i jego rodziny, należy skontaktować się z Menadżerem Kontraktów.

Należy wykazywać się dbałością o higienę i bezpieczeństwo, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania zasad higieny osobistej i ochrony zdrowia, tj. utrzymywania czystości rąk, stosowania środków ochronnych (rękawiczki jednorazowe) przy wykonywaniu codziennych czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych u podopiecznego.

W zakres świadczonych przez opiekunkę usług wchodzą:

 • Codzienna toaleta:
  • kąpiele lub prysznic,
  • pielęgnacja włosów, skóry i zębów,
  • czesanie i golenie,
  • pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
  • higiena jamy ustnej
  • regularne zmienianie pieluchomajtek (w przypadku inkontynencji)
 • Pomoc w poruszaniu się i przemieszczaniu w obrębie mieszkania, a także poza nim, pomoc przy:
  • wstawaniu,
  • chodzeniu,
  • ubieraniu i rozbieraniu,
  • wchodzeniu po schodach,
  • spacerowaniu i odprowadzanie do domu.
 • Dbanie o odpowiedni i adekwatny do pogody ubiór podopiecznego
 • Przygotowywanie i podawanie posiłków:
  • z uwzględnieniem diety seniora,
  • w sposób łatwy do przyjęcia i pogryzienia,
  • pomoc przy jedzeniu, w niektórych przypadkach karmienie.
 • Dbanie o wygląd podopiecznego – poza higieną osobistą i czystością ubrania zwróćmy także uwagę na stan garderoby, np. czy nie jest rozdarta.
 • Organizowanie czynności życia codziennego, takich jak:
  • uzgadnianie terminów z lekarzami,
  • pomoc podopiecznemu w czasie wizyt u lekarza np. przy rozbieraniu i ubieraniu,
  • dotrzymywanie towarzystwa seniorowi w czasie wyjść na imprezy rodzinne lub kulturalne, np. do kina czy teatru,
  • towarzyszenie rodzinie podopiecznego w przypadku jego śmierci,
  • opiekowanie się zwierzętami domowymi,
  • dbanie o rośliny domowe (podlewanie, przesadzanie).
 • Bieżące informowanie wyznaczonych osób o zmianach w stanie zdrowia bądź w zachowaniu podopiecznego.
W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia podopiecznego opiekunka ma obowiązek udzielić mu niezbędnej pomocy i niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby medyczne dzwoniąc pod numer telefonu 112.

Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa także w trakcie wykonywania czynności poza domem podopiecznego, takich jak:

 • robienie zakupów,
 • wykupywanie recept w aptece,
 • spacery,
 • prowadzenie pojazdów mechanicznych,
 • wizyty razem z podopiecznym u lekarza.
W razie wypadku, opiekunka powinnaś(o ile stan zdrowia na to pozwala) niezwłocznie skontaktować się z ubezpieczycielem ERV celem umówienia wizyty lekarskiej, a następnie poinformować Menedżera o zaistniałej sytuacji i ewentualnej niemożności kontynuowania pracy w roli opiekuna.

Polecane oferty pracy dla opiekunek

Oferta na zastępstwo - Bardzo Dobre Warunki Mieszkaniowe, Dislaken

Data wyjazdu: 2021-11-10

Okres wyjazdu: 6 tygodni

Lokalizacja: Dislaken, Niemcy

Znajomość języka: dobra

Opis oferty

Sprawdzona oferta, sympatyczna rodzina!, Kolonia

Data wyjazdu: 2021-10-28

Okres wyjazdu: 6 tygodni

Lokalizacja: Kolonia, Niemcy

Znajomość języka: brak

Opis oferty

Wyjazd jeszcze w październiku, Wiesbaden

Data wyjazdu: 2021-10-26

Okres wyjazdu: 3 miesiące

Lokalizacja: Wiesbaden, Niemcy

Znajomość języka: brak

Opis oferty