Opiekunka – zawód z przyszłością

 1. Promedica24 >
 2. Praca opiekunki >
 3. Opiekunka – zawód z przyszłością >
 4. Predyspozycje zawodowe i rola opiekuna

Predyspozycje zawodowe

Doświadczenie uczy, że nie każda osoba może podjąć się opieki nad osobami starszymi. Predyspozycje, jakimi powinien się cechować opiekun to:

 • sympatia dla osób starszych. Ludzie, którzy boją się starości lub z jakiegoś innego powodu nie lubią osób starszych, nie będą w stanie należycie służyć pomocą i opieką takim osobom.
 • łatwość adaptacji. Opiekunka musi mieć zdolność do szybkiego przystosowywania się do nowych warunków. W domu każdego podopiecznego obowiązują nieco inne zasady, im szybciej się do nich dostosuje, tym łatwiej będzie nawiązać kontakt z podopiecznym i jego bliskimi.
 • empatia. Opiekunka powinna posiadać łatwość zrozumienia i wczuwania się w emocje podopiecznego i jego bliskich, lecz nie ulegać im.
 • cierpliwość. Jeśli opiekunka jest niecierpliwa, w wielu sytuacjach szybciej i bez potrzeby będzie się denerwować, a napięcie będzie udzielało się podopiecznemu ze szkodą dla obu stron. Brak tej cechy jest poważnym przeciwwskazaniem do zajmowania się osobami starszymi.
 • brak wrażliwości na płyny ustrojowe. Czasami, nawet przy seniorze będącym w dobrej kondycji, opiekunka musi pomóc mu w toalecie. Okazywanie niechęci – nawet, jeśli jest odruchowe – jest niedopuszczalne.
 • łatwość nawiązywania kontaktów.
 • sprawność fizyczna. Opiekunka powinna być na tyle sprawna, aby móc wypełniać obowiązki, które czasami wiążą się z dość dużym wysiłkiem fizycznym, np. podniesieniem podopiecznego.
 • znajomość języka niemieckiego. Umiejętność porozumienia się w języku niemieckim jest niezwykle przydatna jeśli chce się świadczyć usługi pomocy domowej i opieki w Niemczech na najwyższym poziomie.
 • prawo jazdy. Przydaje się zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych, jednak nie przy wszystkich zleceniach jest ono wymagane.
 • wykształcenie. Nie ma obowiązku posiadania specjalnego wykształcenia, jednak mile widziane są zawody medyczne (aczkolwiek zakres zadań opiekuna nie obejmuje wykonywania jakichkolwiek zabiegów medycznych czy też czynności pielęgniarskich) oraz doświadczenie wynikające z pracy z ludźmi.

Dobrze, jeśli opiekun jest osobą niepalącą lub pali jedynie poza domem, pamiętając każdorazowo o odświeżeniu jamy ustnej i umyciu rąk po zapaleniu papierosa oraz o dbaniu, aby ubrania nie przesiąkały zapachem tytoniu.

Świadczenie usług pomocy domowej i opieki na rzecz osób starszych jest pod wieloma względami zajęciem szczególnym, wiążącym się również z odpowiedzialnością za osobę niesamodzielną. Opiekunka musi starać się wykonywać swoje obowiązki bardzo rzetelnie, nie podejmując się zadań, które do niej nie należą. Podopieczny i jego bliscy mają prawo wiedzieć, czego mogą od nas wymagać i jakie ich oczekiwania możemy spełnić. Jak najdokładniejsze ustalenie zasad współpracy z seniorem i jego rodziną pozwoli uniknąć wielu nieporozumień.

Rola opiekuna

Rolą opiekuna jest przede wszystkim wsparcie bliskich w opiece nad seniorem poprzez prowadzenie domu i towarzyszenie seniorowi w życiu codziennym. Wszystkie czynności pielęgnacyjne i opiekuńcze nie mogą zajmować więcej czasu, niż czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego podopiecznego i z zapewnieniem mu towarzystwa.

Polecane oferty pracy dla opiekunek

Praca u Sprawdzonej Rodziny - Bardzo Dobre Warunki Mieszkaniowe, Hemmingen

Data wyjazdu: 2020-11-17

Okres wyjazdu: 2 miesiące

Lokalizacja: Hemmingen, Niemcy

Znajomość języka: podstawowa

Opis oferty

Opiekunka na już do sprawdzonego zlecenia, Uberlingen

Data wyjazdu: 2020-11-17

Okres wyjazdu: 2 miesiące

Lokalizacja: Uberlingen, Niemcy

Znajomość języka: dobra

Opis oferty

Hamburg - Wyjazd do Podopiecznego od 10.11 do 10.01, Hamburg

Data wyjazdu: 2020-11-10

Okres wyjazdu: 2 miesiące

Lokalizacja: Hamburg, Niemcy

Znajomość języka: bardzo dobra

Opis oferty