Relacje z rodziną Podopiecznego i z Podopiecznym


Podstawowe zasady etyczne

Przede wszystkim powinniśmy się kierować poszanowaniem godności drugiego człowieka, zaufaniem, wyrozumiałością, uczciwością, zaangażowaniem i empatią. Przestrzegajmy zawsze następujących zasad:

 • Nie otwierajmy poczty czy korespondencji przychodzącej do podopiecznego, chyba że wcześniej ustalimy to bezpośrednio z nim albo z jego rodziną.
 • Zawsze rozliczajmy się z powierzonych pieniędzy. Najlepiej założyć zeszyt, w którym zapiszemy wszystkie wydatki i wpływy oraz zachowamy paragony.
 • Obowiązuje nas bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i innych używek lub substancji odurzających w miejscu zamieszkania i przebywania podopiecznego. Po zakończonym czasie wolnym nie możemy w żadnym razie wracać w stanie upojenia alkoholowego bądź pod wpływem innych substancji psychoaktywnych (np. narkotyków) do miejsca zamieszkania podopiecznego. Nawet jeśli senior lub członek jego rodziny częstują nas winem lub piwem, nie spożywajmy ani kieliszka alkoholu.
 • Korzystanie z telefonu w domu podopiecznego jest możliwe jedynie po uzgodnieniu tego z rodziną. Należy pamiętać, że pozwolenie na telefonowanie nie jest równoznaczne z finansowaniem rozmów przez podopiecznego. Warto ustalić z nim lub jego rodziną kwestię kosztów rozmów telefonicznych, warto także zabrać własny telefon komórkowy. Po przyjeździe na miejsce można zaopatrzyć się w niemiecką kartę do telefonu komórkowego. Dodatkowe informacje na ten temat znajdziemy w sekcji „Wyjazd z firmą Promedica24”.
 • Jeżeli w domu podopiecznego znajduje się komputer, za pomocą którego chcielibyśmy kontaktować się ze swoją rodziną i znajomymi, spytajmy seniora lub jego bliskich o pozwolenie. Jeśli się zgodzi, ustalmy zasady, na jakich możemy z niego korzystać.
 • Szanujmy prywatne rzeczy podopiecznego. Przy pracach porządkowych nie wyrzucajmy jakichkolwiek prywatnych rzeczy lub ubrań należących do seniora.
 • Nie używajmy niczego bez zgody osoby objętej opieką lub jej bliskich.
 • Nie naruszajmy czyjegoś systemu wartości czy wiary.
 • Nie krytykujmy, lecz starajmy się wczuć w sytuację drugiego człowieka.
 • Bądźmy tolerancyjni, wyrozumiali i nie pouczajmy.
 • Nie oceniajmy innych i nie wysuwajmy zbyt pochopnych wniosków.

Nie zawsze będziemy towarzyszyć naszym podopiecznym w samych dobrych dniach. Czasami znajdziemy się w trudnych sytuacjach. Wtedy należy pamiętać o tym, że osoby starsze inaczej przeżywają codzienność niż my. Przykre wypowiedzi nie muszą być celowe, a będą tylko upustem bolesnych emocji wynikających ze złego samopoczucia lub choroby.

Szacunek możemy wyrazić prostymi gestami, jak uśmiech, używanie form grzecznościowych przy zwracaniu się do drugiej osoby czy choćby szanowanie cudzej własności oraz poszanowanie intymności seniora. Praca z osobą starszą przekracza często granice jego prywatności i intymności. Traktujmy naszego podopiecznego tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani na starość.

Wykonując nasze obowiązki, naruszamy sferę intymną naszego podopiecznego. Każdy człowiek zachowuje pewną odległość w kontaktach z innymi – nazywamy to dystansem personalnym. W relacjach z innymi decydujemy, na jaki dystans chcemy ich dopuścić – im relacje są bardziej emocjonalne, tym dystans krótszy. Pomagając podopiecznemu w codziennych czynnościach, takich jak mycie czy ubieranie, naruszamy jego sferę intymną. Musimy więc być bardzo wyczuleni na poszanowanie jego godności.

Polecane oferty pracy dla opiekunek

Wyjazdy świąteczne, Gerlingen

Data wyjazdu: 2021-11-12

Okres wyjazdu: 6 tygodni

Lokalizacja: Gerlingen, Niemcy

Znajomość języka: brak

Opis oferty

Opiekunka na już do sprawdzonego zlecenia, Magstadt

Data wyjazdu: 2021-11-17

Okres wyjazdu: 6 tygodni

Lokalizacja: Magstadt, Niemcy

Znajomość języka: średnia

Opis oferty

SUPER OFERTA dla Opiekunki– spokojne zlecenie, Mengerskirchen

Data wyjazdu: 2021-11-09

Okres wyjazdu: 6 tygodni

Lokalizacja: Mengerskirchen, Niemcy

Znajomość języka: brak

Opis oferty