W domu Podopiecznego


Ważne zasady

Przebywając w domu podopiecznego, powinniśmy przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo podopiecznego oraz przestrzegać kilku ważnych zasad, o których wspominaliśmy w Poradniku.

Nigdy nie zostawiamy podopiecznego samego, bez opieki.

Nawet jeśli idziemy na zakupy czy korzystamy z przerwy musimy zapewnić opiekę seniorowi. Na zakupy możemy wybrać się sami , tylko wtedy, jeśli senior ma zapewnioną opiekę . Z pieniędzy przeznaczonych nam na zakupy rozliczamy się z rodziną lub samym podopiecznym. Najlepiej prowadzić zeszyt, w którym będziemy notować wszelkie wydatki. Wszystkie paragony należy zachować i przekazać je podopiecznemu lub rodzinie przy rozliczeniach.

Jeśli rodzina podopiecznego regularnie go odwiedza, możemy przygotować listę zakupów i poprosić, aby zrobił je członek rodziny podopiecznego.

Jeśli nasz podopieczny jest na tyle sprawny, by móc wychodzić z domu, możemy wspólnie wybrać się na zakupy. Będzie to dobrą okazją do ćwiczenia pamięci podczas przygotowywania listy zakupów oraz do wprowadzenia elementów ergoterapii przy przygotowywaniu wspólnie np. obiadu z zakupionych warzyw.

Rozliczanie się z pieniędzy

Jeśli podopieczny albo rodzina powierzyli nam pieniądze, np. na opłacenie rachunków, wizyty lekarskiej czy inne wydatki, musimy zawsze skrupulatnie notować każdy wydatek, aby móc się rozliczyć. Jeśli ustalimy kwotę opłaty za telefonowanie czy korzystanie z Internetu, rozliczmy się bezpośrednio po zakończeniu czasu, na który ustaliliśmy tę opłatę. Czasem zdarza się, że wspólnie z rodziną podopiecznego można określić przysługujący miesięczny limit dla opiekunki.

Odwiedziny

Musimy pamiętać, że każde odwiedziny muszą być wcześniej uzgodnione z seniorem lub jego rodziną. Dotyczy to zarówno znajomych podopiecznego, jak i ewentualnych osób, które mogłyby przyjść do nas.

Urlop podopiecznego

Zazwyczaj podopieczny lub jego rodzina zgłasza potrzebę urlopu z wyprzedzeniem, w taki sposób aby Promedica24 była jest w stanie zaplanować nasz pobyt w Niemczech. Opiekun w czasie urlopu seniora jedzie do innego podopiecznego na terenie Niemiec lub planowo przyjeżdża do Polski. Zdarzają się jednak sytuacje, że możemy wyjechać na urlop z podopiecznym, np. do sanatorium lub na wczasy – taka sytuacja każdorazowo musi zostać zaakceptowana przez Promedica24 przed naszym wyjazdem na urlop z podopiecznym.

Zakaz spożywania alkoholu/środków odurzających lub psychotropowych

UWAGA! Sprawowanie opieki w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem innych środków zaburzających świadomość jest surowo zabronione.

W przypadku gdy opiekun złamie zakaz i stwierdzi się obecność alkoholu bądź innych używek, umowa z Promedica24 zostanie wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym, a opiekun zostanie obciążony kosztami organizacji powrotu do kraju i zapewnieniem zastępczej opieki dla podopiecznego.

Dodatkowe Ubezpieczenie zapewnione przez Promedica24 nie pokrywa  żadnych kosztów związanych z leczeniem opiekuna, który był nietrzeźwy lub doznał jakiegokolwiek wypadku na skutek nietrzeźwości lub bycia pod wpływem środków odurzających.

Polecane oferty pracy dla opiekunek

Pilna rekrutacja - Oferta Na Zastępstwo, Ahrensburg

Data wyjazdu: 2022-02-10

Okres wyjazdu: 6 tygodni

Lokalizacja: Ahrensburg, Niemcy

Znajomość języka: średnia

Opis oferty

27.01 wyjazd do opieki! , Pfullingen

Data wyjazdu: 2022-01-28

Okres wyjazdu: 2 miesiące

Lokalizacja: Pfullingen, Niemcy

Znajomość języka: bardzo dobra

Opis oferty

Zadzwoń i poznaj nowe oferty pracy w Opiece na terenie Niemiec! , Monachium

Data wyjazdu: 2022-01-28

Okres wyjazdu: 6 tygodni

Lokalizacja: Monachium, Niemcy

Znajomość języka: bardzo dobra

Opis oferty