Promedica24

  1. Promedica24 >
  2. Kontakt

Rekrutacja opiekunek

Zadzwoń:
22 250 55 00

Napisz:
praca@promedica24.pl

Odwiedź nas:
Oddziały Promedica24

Centrala Promedica24

Promedica Care Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

Telefon:
22 44 87 222

E-mail:

Kontakt dla mediów

Agnieszka Niedziela
Dyrektor ds. Marketingu
Ag.niedziela@promedica24.pl

lub

media@promedica24.pl

Materiały dla mediów:
Biuro prasowe

 

Kontakt do Inspektora Danych Osobowych

E-mail:
daneosobowe@promedica24.pl

 


„Promedica Care Sp. z o.o. jest częścią Grupy Kapitałowej Promedica24.”

Promedica Care Sp. z o.o. wpisana jest do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000370523.