Promedica24

 1. Promedica24 >
 2. Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności została stworzona w trosce o bezpieczeństwo danych użytkowników, które są zbierane i przechowywane podczas korzystania z portalu Promedica24.pl (dalej „Portal”).

Gromadzenie danych osobowych

Główną działalnością Grupy Promedica24 jest świadczenie usług opieki oraz oferowanie pracy w charakterze opiekuna osób starszych. Do prowadzenia tej działalności niezbędne jest gromadzenie danych osobowych i ich przetwarzanie.

Mając świadomość, jak ważne jest odpowiednie postępowanie z danymi osobowymi dokładamy najwyższych starań, aby Państwa dane osobowe były odpowiednio zabezpieczone  i wykorzystywane w sposób zgodny z przepisami oraz Państwa oczekiwaniami.

Niniejsza polityka prywatności zawiera m.in. informacje o sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych, a także przysługujących Państwu prawach. 

Lista spółek wchodzących w skład Grupy Promedica24:

Polska:

 • Promedica Care Sp. z o.o.
 • Promedica24 Staff EU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
 • Care UK24 DE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
 • Promedica24 Care Team DE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
 • Senior24 DE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
 • Promedica24 Betreuung Plus Germany Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
 • Promedica24 Betreuung Germany Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Niemcy

 • Promedica24 GmbH
 • Promedica PLUS Franchise GmbH

Wielka Brytania

 • Promedica24 UK Limited
 • Promedica PLUS UK Limited
 • Promedica24 (Lancashire) Limited
 • Promedica24 (Yorkshire) Limited
 • Promedica24 (West Midlands) Limited
 • Promedica24 (Wiltshire) Limited

Bułgaria:

 • Promedica24 Team BG EOOD
 • Promedica24 Care BG EOOD

Rumunia:

 • Promedica24 Central Europe SRL

Inspektor danych osobowych

Dla zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa w Grupie Promedica24 wyznaczony został inspektor ochrony danych – adw. Monika Niedobecka. W celu skontaktowania się z inspektorem ochrony danych można wysłać wiadomość na adres: daneosobowe@promedica24.pl, zadzwonić pod numer telefonu: +48 22 120 21 00 lub wysłać pismo na poniższy adres:

Inspektor ochrony danych
Grupa Promedica24
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

Zasady przetwarzania danych osobowych

Przetwarzając Państwa dane osobowe dokładamy wszelkich starań, aby były one  chronione w sposób zgodny z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów oraz najlepszych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych. Poniżej przedstawiamy siedem najważniejszych, których przestrzegamy w trakcie przetwarzania danych osobowych:

 1. Przetwarzamy dane osobowe tylko i wyłącznie, gdy mamy do tego prawo np. na podstawie Państwa zgody lub w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków określonych w przepisach.
 2. Rzetelnie informujemy osoby, których dane pozyskujemy o wszystkim, m.in. w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe.
 3. Dane wykorzystujemy tylko do celów, dla których zostały zebrane.
 4. Gromadzimy tylko takie dane, które są niezbędne do osiągnięcia celu, w którym zostały pozyskane. Nie zbieramy danych „na zapas”.
 5. Dbamy, aby dane były aktualne. Niepotrzebne lub nieaktualne dane usuwamy z naszych baz bądź je aktualizujemy.
 6. Cyklicznie usuwamy te dane, których okres przechowywania już upłynął, zgodnie z wcześniej ustalonymi terminami.
 7. Zapewniamy odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

Ochrona i bezpieczeństwo danych 

Stosujemy różnorodne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę przekazanych nam danych osobowych. Środki te obejmują nasze systemy informatyczne, wyposażenie naszych biur w odpowiednie zabezpieczenia, procedury wewnętrzne dotyczące postępowania w różnych sytuacjach z danymi osobowymi oraz edukację naszych pracowników i współpracowników.

Ponadto, wymagamy od naszych podwykonawców i dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe w imieniu grupy Promedica24, aby przetwarzali je zgodnie z powyższymi zasadami i przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Podmioty zewnętrzne mają dostęp do danych osobowych zgromadzonych tylko i wyłącznie na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych lub innych regulacji umożliwiających przekazywanie danych osobowych.

Aby mieć pewność, że prawidłowo przetwarzamy dane osobowe przeprowadzamy systematycznie audyty i ulepszamy stosowane środki, których celem jest ochrona Państwa prywatności.

Przysługujące Państwu prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych

Co do zasady przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych:

 • prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie w przypadku, gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Zmiany polityki prywatności

Dokładamy wszelkich starań, aby Polityka prywatności zawierała najnowsze informacje, dlatego aktualizujemy ją na bieżąco. Jednak jeśli zauważą Państwo, że treść Polityki nie jest aktualna, prosimy o kontakt, co ułatwi nam jej zaktualizowanie.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Państwa danych – jeżeli są Państwo zainteresowani ofertami pracy w charakterze opiekunki/-a – znajdują się na stronie: https://promedica24.com.pl/ochrona-twoich-danych-osobowych/

Szczegółowe informacje dotyczące Państwa danych – jeżeli są Państwo zainteresowani świadczonymi przez nas usługami opieki i pomocy domowej – znajdują się na stronie: https://promedica24.com.pl/opieka/ochrona-twoich-danych-osobowych/

Polityka Cookies

ADO zbiera informacje na temat korzystania przez użytkownika z Portalu za pośrednictwem plików cookies (niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www.promedica24.pl i zapisywane po stronie użytkownika, zazwyczaj na twardym dysku) oraz adresów IP. Pliki cookies wykorzystywane przez Portal:

NAZWAPLIKU COOKIERODZAJ PLIKU COOKIECEL WYKORZYSTYWANIA PLIKU COOKIECZY USUNIĘCIE PLIKU UNIEMOŻLIWI KORZYSTANIE Z WITRYNY?
__utma

__utmb

__utmc

__utmz

Pliki cookie

analityczne

Te pliki umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości Serwisu, lepiej zorganizować jego układ. Gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez Użytkowników, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na tej stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Serwisu. W tym celu Serwis wykorzystuje rozwiązania Google Analytics.NIE
SESS6894e167a07f3baf88789a0a57c17465

SESSf9ac54790254e6fa8465702d3b001ded

664b8fd9fe23148cf403a90a65201a5d

Plik cookie sesjiStatystyki, liczby odwiedzinNIE
has_jsPlik cookie sesjiObsługa Java_scriptNIE

 

Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www. Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Jak zarządzać plikami cookies w popularnych przeglądarkach?

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Prawa autorskie

Wszelkie prawa do materiałów zamieszczonych w Portalu przysługują ADO. Portal podlega pełnej ochronie prawnej przewidzianej stosownymi przepisami prawa polskiego, w tym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) (dalej „Prawo autorskie”) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm.)

Treści i materiały zamieszczane w Portalu, oraz Portal jako całość, stanowią utwory w rozumieniu przepisów Prawa autorskiego i podlegają ochronie przewidzianej w tej ustawie. Bez uprzedniego i wyraźnego zezwolenia ADO kopiowanie lub dalsze wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Portalu, w całości lub w jakiejkolwiek części, jest zabronione. Wykorzystanie materiałów zamieszczonych w Portalu jest dopuszczalne wyłącznie na zasadach i w zakresie odpowiadającym własnemu użytkowi osobistemu,określonym w Prawie autorskim.

Wykorzystywanie materiałów umieszczonych w Portalu w całości lub w jakiejkolwiek części w sposób niezgodny z zasadami wskazanymi powyżej stanowi naruszenie praw ADO i będzie podstawą do niezwłocznego podjęcia przez ADOstosownych środków prawnych przeciwko podmiotom je naruszającym.

ADO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Portalu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez ADO nie mogą naruszać praw użytkownika.

Pozostałe informacje

Korzystanie z Portalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszej Polityki Prywatności. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Portalu, o stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie ADO powiadomi Użytkowników, w szczególności poprzez jej zamieszczenie w Portalu w nowym brzmieniu. Użytkowników Portalu obowiązuje Polityka Prywatności w wersji aktualnie dostępnej w Portalu.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych