Wyszukaj w serwisie

Ochrona Twoich Danych Osobowych – Usługi opiekuńcze

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Promedica Care Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807) przy al. Jerozolimskich 94,

nr tel. +48 22 120 21 00;

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@promedica24.pl

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu skontaktowania się z Państwem oraz przedstawienia oferty usług opiekuńczych grupy Promedica24, w tym przedstawienia naszej oferty. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenia Państwu ww. informacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy, przedstawiciele, podmioty z grupy Promedica24 współpracujące z naszą spółką oraz spoza grupy Promedica24, świadczące na naszą rzecz usługi informatyczne, telekomunikacyjne, marketingowe, które wspierają nas w naszej działalności. Podmioty te będą miały dostęp do Państwa danych tylko i wyłącznie w celu przedstawienia Państwu naszej oferty.

Państwa dane mogą być przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i tym samym przetwarzane także przed podmioty działające m.in. na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Administrator zadbał o to by korzystać wyłącznie z dostawców dających gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Administrator zapewnia, iż przekazywanie danych poza EOG odbywa się z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń tj. w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Administratorem a takim podmiotem zawierającą standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską (treść porozumienia dostępna jest u Administratora) lub na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską.

W związku z przekazywaniem danych do Stanów Zjednoczonych gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych wynikają w szczególności z uczestnictwa dostawców w programie  „Ramy ochrony danych UE-USA”, ustanowionym na mocy decyzji Komisji (UE) z dnia 10 lipca 2023 r. stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony przez tzw. „Ramy ochrony danych UE-USA” (EU-US Data Privacy Framework).

W przypadku wycofania zgody Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedawnienia roszczeń. Za wycofanie zgody uznajemy również brak zainteresowania naszą ofertą.

Przysługuje Państwu prawo do:

  • żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie przez wysłanie maila na adres: daneosobowe@promedica24.pl lub drogą telefoniczną dzwoniąc na numer: +48 22 120 21 00 lub pisemnie; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania Państwa danych do właściwego organu ochrony danych osobowych.

Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.