Ochrona Twoich Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Promedica Care Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807) przy Al. Jerozolimskich 94,

adres e-mail: daneosobowe@promedica24.pl

nr telefonu: +48 22 120 21 00

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania Państwa danych, mogą skontaktować się Państwo z Inspektorem Ochrony Danych: daneosobowe@promedica24.pl;

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do proponowania Państwu ofert pracy.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu proponowania Państwu ofert pracy w charakterze opiekuna, a w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody, dane będą przetwarzane również w celu wysyłki treści marketingowych lub kontaktu telefonicznego Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów.

Podstawą prawną przetwarzania danych są:

  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
  • prawnie uzasadnione interesy spółki Promedica Care Sp. z o.o. polegające na realizacji działań marketingowych dotyczących spółek z grupy Promedica24.

Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy, podmioty z Grupy Promedica24 współpracujące z naszą spółką oraz spoza Grupy Promedica24, świadczące na naszą rzecz usługi informatyczne, telekomunikacyjne, marketingowe, logistyczne, które wspierają nas w naszej działalności. Podmioty te będą miały dostęp do Państwa danych tylko i wyłącznie w celu realizacji zadań związanych z proponowaniem ofert pracy lub realizowania celów marketingowych. Państwa dane będą przechowywane także przez podmioty działające na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Administrator zapewnia, iż przekazywanie danych do podmiotów działających na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki odbywa się z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń, w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Administratorem a takim podmiotem zawierającą standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską.

W przypadku wycofania danej zgody Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedawnienia roszczeń. Za wycofanie zgody uznajemy również brak zainteresowania naszą ofertą.

Przysługuje Państwu prawo do:

  • żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie przez wysłanie maila na adres : daneosobowe@promedica24.pl lub drogą telefoniczną dzwoniąc na numer: +48 22 120 21 00 pisemnie lub osobiście w naszych oddziałach. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych do właściwego organu ochrony danych osobowych.

Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.