Ochrona Twoich Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Promedica Care Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807) przy al. Jerozolimskich 94,

nr tel. +48 22 120 21 00;

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@promedica24.pl

Państwa dane osobowe podane na formularzu oraz w trakcie rozmów będą przetwarzane w celu proponowania Państwu ofert pracy w charakterze opiekuna na podstawie wyrażonej zgody (art.6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne celem proponowania ofert pracy.

Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy, podmioty z Grupy Promedica24 współpracujące z naszą spółką oraz spoza Grupy Promedica24, świadczące na naszą rzecz usługi informatyczne, telekomunikacyjne, marketingowe, logistyczne, które wspierają nas w naszej działalności. Podmioty te będą miały dostęp do Państwa danych tylko i wyłącznie w celu realizacji zadań związanych z proponowaniem ofert pracy lub realizowania celów marketingowych.

Państwa dane mogą być przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i tym samym przetwarzane także przed podmioty działające m.in. na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Administrator zadbał o to by korzystać wyłącznie z dostawców dających gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Administrator zapewnia, iż przekazywanie danych poza EOG odbywa się z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń tj. w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Administratorem a takim podmiotem zawierającą standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską (treść porozumienia dostępna jest u Administratora) lub na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską.

W związku z przekazywaniem danych do Stanów Zjednoczonych gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych wynikają w szczególności z uczestnictwa dostawców w programie  „Ramy ochrony danych UE-USA”, ustanowionym na mocy decyzji Komisji (UE) z dnia 10 lipca 2023 r. stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony przez tzw. „Ramy ochrony danych UE-USA” (EU-US Data Privacy Framework).”

Państwa dane osobowe w przypadku wyrażenia zgody na przedstawianie ofert pracy będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, jednakże nie dłużej niż przez okres 6 lat od momentu jej wyrażenia, a w przypadku nawiązania współpracy – przez okres 6 lat od zakończenia współpracy.

Przysługuje Państwu prawo do:

  • żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie przez wysłanie maila na adres : daneosobowe@promedica24.pl lub drogą telefoniczną dzwoniąc na numer: +48 22 120 21 00 pisemnie lub osobiście w naszych oddziałach. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych do właściwego organu ochrony danych osobowych.

Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.