OCHRONA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PODANYCH PODCZAS ROZMOWY NA INFOLINII DS. WYNAGRODZEŃ

 1. Współadministratorami Państwa danych osobowych podanych podczas rozmowy są PM24 Care EU Sp. z o.o. sp. j. z siedzibą w Warszawie (00-807) przy Alejach Jerozolimskich 94 oraz APR SENIOREN BETREUUNG Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (03-152) przy ul. Modlińskiej 310/312 lok. 211.
 2. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych:
 3. PM24  Care EU Sp. z o.o. sp. j. pod adresem e-mail: daneosobowe@promedica24.pl;
 4. APR SENIOREN BETREUUNG Spółka z o.o. sp.k. pod adresem e-mail: daneosobowe@senioren-betreuung.pl.
  • Państwa dane osobowe podane w trakcie rozmowy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rozmowy, udzielenia odpowiedzi na zadane zapytania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na możliwości realizacji kontaktu i udzieleniu odpowiedzi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  • Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy, podmioty z Grupy Promedica24 współpracujące ze Współadministratorami oraz spoza Grupy Promedica24 świadczące na nasza rzecz usługi informatyczne, telekomunikacyjne, które wspierają nas w naszej działalności. Podmioty te będą miały dostęp do Państwa danych tylko i wyłącznie po to aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do danych tylko w zakresie do tego niezbędnym.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 6. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu dane będą przetwarzane do momentu skutecznego wniesienia sprzeciwu, jednak nie dłużej niż rok od momentu odbycia rozmowy.
 7. Przysługuje Państwu prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,  z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją; 
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego:  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie danych jest dobrowolne.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 10. Informacje dotyczące zasadniczych treści uzgodnień między Współadministratorami są dostępne tutaj