1. Promedica24 >
 2. Aktualności >
 3. Pracownicze Plany Kapitałowe w Promedica24

Pracownicze Plany Kapitałowe w Promedica24

15-10-2019 Aktualności, Formalności
 

Zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 (Dz.U. z 2018 poz.2215 z późniejszymi zmianami) wprowadzamy w grupie Promedica24 Pracownicze Plany Kapitałowe zwane dalej PPK. 

 


Aktualizacja 08.10.2019

Miło nam poinformować, że nasza firma utworzyła Pracowniczy Plan Kapitałowy we współpracy z Nationale-Nederlanden PTE.

Dlaczego wprowadzamy PPK?

Utworzenie PPK w firmach zatrudniających powyżej 250 osób/w średnich firmach (50-249 pracowników)/małych firmach (20-49 pracowników), czyli takich, jak nasza, jest obowiązkowe. Program jest sposobem na długoterminowe oszczędzanie, a zgromadzone dzięki niemu pieniądze to dodatkowe środki do wykorzystania przede wszystkim na emeryturze.

Kto zostanie zapisany do programu?

Do PPK przystępują automatycznie pracownicy i zleceniobiorcy naszej firmy podlegający obowiązkowemu  ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, którzy na dzień 1 lipca 2019 r. nie ukończyli wieku 55 lat, zaś osoby w wieku 55-69 lat mogą przystąpić dobrowolnie. Zachęcamy do zapoznania się z ważnymi informacjami.

Jak wyglądają wpłaty?

W ramach PPK wpłaty na Twój indywidualny rachunek pochodzą z trzech źródeł: obliczonych procentowo od Twojej podstawy wymiaru składek wpłat własnych (2% podstawy wymiaru składek), wpłat pochodzących od pracodawcy (1,5% podstawy wymiaru składek), corocznej dopłaty (240 zł) oraz wpłaty powitalnej (250 zł) ze strony państwa. Zebrany kapitał będzie inwestowany przez specjalistów Nationale-Nederalanden DFE Nasze Jutro tak, aby z czasem jego wartość rosła. Uczestnik może zadeklarować wpłatę dodatkową w wysokości do 2% wynagrodzenia jak również dokonać obniżenia wysokości wpłaty podstawowej do minimalnej wartości 0,5% wynagrodzenia w przypadku opisanym w art 27 ust 2 ustawy o PPK.

Od kiedy wynagrodzenie będzie pomniejszone o składki na PPK?

Dla naszych pracowników i zleceniobiorców pierwsze wpłaty zaczniemy odprowadzać już od 12 listopada 2019, oznacza to, że wynagrodzenie osób, które nie ukończyły 55 lat i nie zrezygnowały z uczestnictwa w PPK, a także osób, które ukończyły 55 lat, ale zgłosiły wniosek o przystąpienie do PPK, od tego dnia będzie pomniejszone o należną wpłatę na PPK.

Kiedy można przystąpić/zrezygnować z PPK?

Do programu może przystąpić każda osoba, która nie ukończyła 70 roku życia w każdym momencie. Analogicznie z programu można się wypisać w dowolnym momencie. Osoby w wieku 55 lat i powyżej 55 roku życia, które nie chcą przystępować do PPK, nie muszą składać rezygnacji, ponieważ z mocy ustawy nie zostały zapisane do PPK.

Ustawa PPK określa wzór do rezygnacji z PPK, dodatkowo zgodnie z ustawą wymagane jest dostarczenie do pracodawcy oryginału dokumentu, aby pracodawca mógł podjąć skuteczne działania w sprawie rezygnacji. Podstawą rezygnacji lub przystąpienia (w przypadku osób powyżej 55 lat) jest przekazanie oryginału Wniosku do centrali (Aleje Jerozolimskie 94, Warszawa). Poniżej link do wniosku o przystąpienie i wystąpienie. Osoby upoważnione z Działu Płac w dniu otrzymania oryginału poświadczają swoim podpisem fakt wpływu dokumentu. Data wpływu oryginału będzie datą przystąpienia/rezygnacji z PPK.

Uwaga! Formularze należy koniecznie wypełnić wielkimi literami oraz wpisać pełną nazwę spółki np. PROMEDICA24 STAFF EU SP. Z O. O. SP. K. lub PROMEDICA24 CARE TEAM DE SP. Z O. O. SP. K. lub PROMEDICA CARE SP. Z O.O. lub SENIOR24 DE SP. Z O. O. SP. K. lub CARE UK24 DE SP. Z O. O. SP. K.* lub PROMEDICA24 Care EU SP. Z O. O. SP. K.* lub PROMEDICA24 EU SP. Z O. O. SP. K.*

* spółki dodane dnia 18.06.2020 r.

 

Jak przetwarzamy  dane osobowe w związku z PPK

W związku realizacją ustawowych obowiązków związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi dochodzi do przetwarzania danych osobowych pracowników.

Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych w zakresie PPK:

Administratorem danych osobowych jest Twój Pracodawca lub Zleceniodawca.

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu uczestnictwa w pracowniczym planie kapitałowym. Podanie danych jest niezbędne do realizacji obowiązków związanych z pracowniczym planem kapitałowym.

Podstawami prawnymi przetwarzania Państwa danych osobowych są:

 • niezbędność przetwarzania do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych oraz aktów wykonawczych;
 • niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu spółki Administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi dotyczącymi pracowniczego planu kapitałowego.

Dostęp do danych osobowych mogą mieć w odpowiednim zakresie upoważnieni pracownicy Administratora oraz instytucja finansowa zarządzająca pracowniczym planem kapitałowym funkcjonującym u Administratora.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń dotyczących pracowniczego planu kapitałowego.

Masz prawo do:

 • żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych.

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub wniesienia żądań dotyczących przetwarzania przez Administratora  danych osobowych, można się skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: daneosobowe@promedica24.pl, nr tel. +48 22 120 21 00.

Dane nie są wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

Gdzie można dowiedzieć się więcej o PPK

Przypominamy, że wprowadzenie PPK w Promedica24 jest  obowiązkiem wynikającym  z  ustawy a nie decyzją Promedica24. W przypadku pytań zachęcamy do zapoznania się z oficjalnym portalem znajdującym się pod adresem https://www.mojeppk.pl/. Portal został stworzony przez Polski Fundusz Rozwoju SA i jest jedynym oficjalnym źródłem informacji o PPK.

Informacje na temat PPK można również znaleźć na stronie naszego partnera  – Nationale Nederlanden DFE Nasze Jutro, klikając w poniższy link. Na stronie znajduje się również kalkulator pozwalający oszacować potencjalne korzyści uczestnictwa w programie.

www.przewodnikppk.pl  lub pod numerami telefonów 801 203 040 +48 22 541 77 57

W razie pytań prosimy o kontakt pod naszym numerem 22 250 5555

 

Pracuj z solidnym pracodawcą i zyskaj

 • atrakcyjne zarobki
 • sprawdzone i indywidualnie dobrane oferty pracy
 • pełną organizację podróży i pobytu: transport, zakwaterowanie i wyżywienie
 • kompleksowe szkolenia merytoryczne z zakresu opieki nad seniorami, udokumentowane certyfikatami
 • dodatkowe ubezpieczanie medyczne (ERGO)
 • całodobowe wsparcie telefoniczne 24/7
 • dedykowanego Opiekuna Kontraktu

Rekrutacja na terenie całej Polski. Prosty i szybki proces rekrutacji!

Zgłoś się »

Zgłoś się do nas. Bezpłatnie oddzwonimy!

Fields with * are required

Informujemy o możliwości wycofania w dowolnym momencie udzielonej zgody więcej+ przez wysłanie maila na adres: daneosobowe@promedica24.pl. lub drogą telefoniczną dzwoniąc na numer: +48 22 120 21 00, pisemnie na adres: Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, lub osobiście. Cofnięcie zgody nie będzie wpływało na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.-ukryj

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Promedica Care Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807) przy Al. Jerozolimskich 94. Dowiedz się więcej

Polecane oferty pracy dla opiekunek

Krótki wyjazd na zastępstwo!, Amberg

Data wyjazdu: 2022-02-03

Okres wyjazdu: 1 miesiąc

Lokalizacja: Amberg, Niemcy

Znajomość języka: bardzo dobra

Opis oferty

Praca od zaraz - Bardzo Dobre Warunki Mieszkaniowe, Neufingen, Badenia-Winterbergia

Data wyjazdu: 2022-02-10

Okres wyjazdu: 6 tygodni

Lokalizacja: Neufingen, Badenia-Winterbergia, Niemcy

Znajomość języka: średnia

Opis oferty

Oferta dla opiekuna z dobrym niemieckim, Kolonia

Data wyjazdu: 2022-01-24

Okres wyjazdu: 6 tygodni

Lokalizacja: Kolonia, Niemcy

Znajomość języka: bardzo dobra

Opis oferty