Wyszukaj w serwisie

Polki o swojej naturalnej kompetencji – opiece nad bliskimi

14 października 2016 Redakcja Promedica24
Oceń ten artykuł

Według ostatnich badań przeprowadzonych przez Promedica24, zdecydowana większość Polek w wieku 35-65 lat posiada niezbędne kompetencje do podjęcia pracy zawodowej jako opiekunka osoby starszej.

Problemem jest to, że nie wierzą one we własne kompetencje, mimo że 78% deklaruje doświadczenie w opiece nad osobą starszą lub niesamodzielną.

Z badania przeprowadzonego przez Promedica24 oraz dostępnych raportów dotyczących zatrudnienia kobiet
po 50. roku życia wynika, że kobiety w Polsce posiadają niezbędne kompetencje do tego, aby pozostać aktywnymi zawodowo w swoim wieku. Co ciekawe, niewiele z nich zdaje sobie sprawę, że ich naturalnie wykształcone kompetencje mogą okazać się kluczowe dla aktywizacji zawodowej. Doświadczenia zebrane w opiece nad bliskimi stanowią bowiem kapitał, z którego można skorzystać w rozwijającym się w Europie zawodzie opiekunki osoby starszej. Na jego przyszłe powodzenie wskazują zmiany demograficzne w społeczeństwach tzw. starych krajów UE, ale również w Polsce. W społeczeństwach tych krajów zwiększa się odsetek osób w wieku, w którym konieczna będzie profesjonalna opieka.

Infografika: Polki o swojej naturalnej kompetencji Opiece nad bliskimi

Ankietowane obawiają się (47%), że mają zbyt małą wiedzę z zakresu pielęgnacji seniorów, aby podjąć pracę
w charakterze opiekunki. Z drugiej jednak strony, aż 78% Polek w wieku 35-65 lat deklaruje, że ma doświadczenie w opiece nad osobą starszą lub niesamodzielną. Ten odsetek jest jeszcze wyższy i wynosi aż 86% w grupie wiekowej 56 – 65 lat. Wynika to z zakorzenionej w polskim społeczeństwie tradycji opieki nad członkami najbliższej rodziny, szczególnie mamą, czy babcią. Takie doświadczenie potwierdza, że opiekunka osób starszych to jeden z możliwych sposobów na aktywizację zawodową kobiet. Szczególnie, że aż 40%[1] respondentek wykazuje zainteresowanie pracą opiekunki seniorów za granicą. Jak komentuje Agnieszka Niedziela, odpowiedzialna w Promedica24 za badania rynku, rzadko kiedy zdarza się, aby naturalna kompetencja wynikająca z dobrze postrzeganej roli w społeczeństwie stanowiła podstawę do zdobycia nowego zawodu. ”Znamy problemy kobiet ze znalezieniem dobrej pracy, zwłaszcza poza ośrodkami miejskimi. Nasze badania pokazują, że ankietowane posiadają prawie że naturalne kompetencje do wykonywania zawodu opiekunki osoby starszej.” – dodaje Niedziela.

Wśród 78% kobiet deklarujących doświadczenie w opiece nad osoba starszą, mamy do czynienia nie tylko z doświadczeniem w sprzątaniu, gotowaniu i robieniu zakupów, ale także umiejętności, które są podstawą zawodu profesjonalnego opiekuna osoby starszej. I tak 51% deklaruje znajomość profilaktyki przeciwodleżynowej, kwestii związanych z zapewnieniem higieny osoby starszej, a także z towarzyszeniem jej w codziennym życiu. Ankietowane, pytane o konkretne doświadczenia związane z opieką nad bliskimi, wskazują między innymi na:

  • Przygotowanie do posiłku i karmienie: 83%
  • Pielęgnacja i higiena ciała podopiecznego: 82%
  • Profilaktyka przeciwodleżynowa: 51%
  • Wsparcie w czynnościach higienicznych: 53%
  • Przemieszczanie podopiecznego z łóżka na wózek: 49%

Katalog obowiązków wykonywanych podczas opieki nad bliskim jest dokładnie taki sam, jak w przypadku opiekunki osoby starszej. Pozostaje jedynie kwestia mniej lub bardziej komunikatywnej znajomości języka. Oznacza to, że inwestycja w znajomość języka niemieckiego lub angielskiego wystarczy do tego, aby zdobyć nowy zawód i nie rezygnować z aktywności zawodowej, nawet w przypadku kobiet powyżej 50. roku życia.

Problemem w zdobywaniu i wykonywaniu zawodu może – paradoksalnie – okazać się brak wiary we własne siły. Tymczasem socjologowie i badacze rynku pracy zgodnie wskazują na szereg unikalnych cech związanych z dojrzałym wiekiem potencjalnych pracowników.[2] Mogą one stanowić o sile rynkowej osób w wieku 50+. I chociaż obraz ich zachowań, kompetencji i cech nie jest jednostronny, to zwykle wśród silnych stron – co potwierdzają również badania Promedica24 – wymienia się takie cechy jak[3]:

  • duże doświadczenie (również życiowe),
  • odpowiedzialność,
  • obowiązkowość,
  • lojalność,
  • cierpliwość.

Warto również pamiętać, że są to osoby, których doświadczenia zawodowe kształtowane były przez lata polskiej transformacji ustrojowej, co oznacza chociażby umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Wydaje się zatem, że jedyną barierą do przełamania inercji w obszarze aktywności zawodowej jest brak wiary we własne siły, mimo cech predestynujących do wykonywania nowego zawodu praktycznie od zaraz. Warto o tym przypomnieć, zwłaszcza że już niebawem będziemy obchodzić Europejski Dzień Seniorów, przypadający
20 października. Wśród wielu tematów z nim związanych, będzie na pewno mowa o opiece nad seniorami i rynku pracy dla opiekunów.

Badanie Promedica24 Insight: 1. fala – sierpień 2015, 2. fala – lipiec 2016; pełny raport i wyniki oraz infografiki w opracowaniu

[1] Druga fala badania Promedica24 Insight, lipiec 2016

[2] Raport „Diagnoza dobrych praktyk – metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+”, przygotowany w Wyższej Szkole Informatyki w Warszawie, pod redakcją Małgorzaty Budny, Iwony Pogody oraz Magdaleny Szostakowskiej, Warszawa 2013, http://efektywni50plus.wwsi.edu.pl (dostęp 10.11.2016)

[3] Tamże, str. 11.

Materiały do pobrania:

Grupa kapitałowa Promedica24 to dynamicznie rozwijająca się firma zajmująca się świadczeniem usług opiekuńczych dla osób w wieku senioralnym. Promedica24 to lider rynku opieki domowej w Europie, oferujący profesjonalną i łatwo dostępną alternatywę dla domów opieki. W ciągu 12-letniej działalności firmy, do pracy w roli opiekuna seniorów pozyskano ponad 27 tysięcy osób, zaś liczba klientów firmy przekroczyła 201tysięcy. Promedica24 dysponuje siecią 54 biur rekrutacyjnych w Europie, z czego 41 w Polsce, zapewniających opiekunom i opiekunkom legalną formę współpracy oraz organizując pobyt za granicą. Firma świadczy usługi opieki domowej dla klientów na terenie Niemiec i Anglii poprzez sieć 138 partnerów franczyzowych, a także dla klientów z Polski.

Promedica24 jest autorem unikalnego na rynku polskim projektu mobilnej rekrutacji. W ramach tego projektu przedstawiciele firmy docierają do wielu miast na terenie całej Polski, prezentując rodzaj i oferty pracy kandydatom do pracy w charakterze opiekuna i opiekunki osoby starszej. Misją Promedica24 jest hasło: „opiekujemy się ludźmi”. Prezesem grupy kapitałowej Promedica24 jest Łukasz Puciłowski. Firma od wielu lat należy do Sekcji Agencji Opieki (SAO), Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia (SAZ), Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK). Promedica24 legitymuje się certyfikatami jakości DEKRA oraz TÜV Rheinland. Firma została wyróżniona tytułem Solidnego Pracodawcy 2016. Promedica24 została Partnerem Parady i Pikniku Seniorów, organizowanego po raz kolejny przez Fundację Zaczyn. Więcej pod hasłem #dojrzaliwspaniali