Wyszukaj w serwisie

Pracownicze Plany Kapitałowe w Promedica24

15 października 2019 Redakcja Promedica24
Oceń ten artykuł

Zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 (Dz.U. z 2018 poz.2215 z późniejszymi zmianami) wprowadzamy w grupie Promedica24 Pracownicze Plany Kapitałowe zwane dalej PPK.


Aktualizacja 08.10.2019

Miło nam poinformować, że nasza firma utworzyła Pracowniczy Plan Kapitałowy we współpracy z Nationale-Nederlanden PTE.

Dlaczego wprowadzamy PPK?

Utworzenie PPK w firmach zatrudniających powyżej 250 osób/w średnich firmach (50-249 pracowników)/małych firmach (20-49 pracowników), czyli takich, jak nasza, jest obowiązkowe. Program jest sposobem na długoterminowe oszczędzanie, a zgromadzone dzięki niemu pieniądze to dodatkowe środki do wykorzystania przede wszystkim na emeryturze.

Kto zostanie zapisany do programu?

Do PPK przystępują automatycznie pracownicy i zleceniobiorcy naszej firmy podlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, którzy na dzień 1 lipca 2019 r. nie ukończyli wieku 55 lat, zaś osoby w wieku 55-69 lat mogą przystąpić dobrowolnie. Zachęcamy do zapoznania się z ważnymi informacjami.

Jak wyglądają wpłaty?

W ramach PPK wpłaty na Twój indywidualny rachunek pochodzą z trzech źródeł: obliczonych procentowo od Twojej podstawy wymiaru składek wpłat własnych (2% podstawy wymiaru składek), wpłat pochodzących od pracodawcy (1,5% podstawy wymiaru składek), corocznej dopłaty (240 zł) oraz wpłaty powitalnej (250 zł) ze strony państwa. Zebrany kapitał będzie inwestowany przez specjalistów Nationale-Nederalanden DFE Nasze Jutro tak, aby z czasem jego wartość rosła. Uczestnik może zadeklarować wpłatę dodatkową w wysokości do 2% wynagrodzenia jak również dokonać obniżenia wysokości wpłaty podstawowej do minimalnej wartości 0,5% wynagrodzenia w przypadku opisanym w art 27 ust 2 ustawy o PPK.

Od kiedy wynagrodzenie będzie pomniejszone o składki na PPK?

Dla naszych pracowników i zleceniobiorców pierwsze wpłaty zaczniemy odprowadzać już od 12 listopada 2019, oznacza to, że wynagrodzenie osób, które nie ukończyły 55 lat i nie zrezygnowały z uczestnictwa w PPK, a także osób, które ukończyły 55 lat, ale zgłosiły wniosek o przystąpienie do PPK, od tego dnia będzie pomniejszone o należną wpłatę na PPK.

Kiedy można przystąpić/zrezygnować z PPK?

Do programu może przystąpić każda osoba, która nie ukończyła 70 roku życia w każdym momencie. Analogicznie z programu można się wypisać w dowolnym momencie. Osoby w wieku 55 lat i powyżej 55 roku życia, które nie chcą przystępować do PPK, nie muszą składać rezygnacji, ponieważ z mocy ustawy nie zostały zapisane do PPK.

Ustawa PPK określa wzór do rezygnacji z PPK, dodatkowo zgodnie z ustawą wymagane jest dostarczenie do pracodawcy oryginału dokumentu, aby pracodawca mógł podjąć skuteczne działania w sprawie rezygnacji. Podstawą rezygnacji lub przystąpienia (w przypadku osób powyżej 55 lat) jest przekazanie oryginału Wniosku do centrali (Aleje Jerozolimskie 94, Warszawa). Poniżej link do wniosku o przystąpienie i wystąpienie. Osoby upoważnione z Działu Płac w dniu otrzymania oryginału poświadczają swoim podpisem fakt wpływu dokumentu. Data wpływu oryginału będzie datą przystąpienia/rezygnacji z PPK.

Uwaga! Formularze należy koniecznie wypełnić wielkimi literami oraz wpisać pełną nazwę spółki np. PROMEDICA24 STAFF EU SP. Z O. O. SP. K. lub PROMEDICA24 CARE TEAM DE SP. Z O. O. SP. K. lub PROMEDICA CARE SP. Z O.O. lub SENIOR24 DE SP. Z O. O. SP. K. lub CARE UK24 DE SP. Z O. O. SP. K.* lub PROMEDICA24 Care EU SP. Z O. O. SP. K.* lub PROMEDICA24 EU SP. Z O. O. SP. K.*

* spółki dodane dnia 18.06.2020 r.

Jak przetwarzamy dane osobowe w związku z PPK

W związku realizacją ustawowych obowiązków związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi dochodzi do przetwarzania danych osobowych pracowników.

Administratorem danych osobowych jest Twój Pracodawca lub Zleceniodawca.

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu uczestnictwa w pracowniczym planie kapitałowym. Podanie danych jest niezbędne do realizacji obowiązków związanych z pracowniczym planem kapitałowym.

Podstawami prawnymi przetwarzania Państwa danych osobowych są:

 • niezbędność przetwarzania do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych oraz aktów wykonawczych;
 • niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu spółki Administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi dotyczącymi pracowniczego planu kapitałowego.

Dostęp do danych osobowych mogą mieć w odpowiednim zakresie upoważnieni pracownicy Administratora oraz instytucja finansowa zarządzająca pracowniczym planem kapitałowym funkcjonującym u Administratora.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń dotyczących pracowniczego planu kapitałowego.

Masz prawo do:

 • żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych.

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub wniesienia żądań dotyczących przetwarzania przez Administratora danych osobowych, można się skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: daneosobowe@promedica24.pl, nr tel. +48 22 120 21 00.

Dane nie są wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

Gdzie można dowiedzieć się więcej o PPK

Przypominamy, że wprowadzenie PPK w Promedica24 jest obowiązkiem wynikającym z ustawy a nie decyzją Promedica24. W przypadku pytań zachęcamy do zapoznania się z oficjalnym portalem znajdującym się pod adresem https://www.mojeppk.pl/. Portal został stworzony przez Polski Fundusz Rozwoju SA i jest jedynym oficjalnym źródłem informacji o PPK.

Informacje na temat PPK można również znaleźć na stronie naszego partnera – Nationale Nederlanden DFE Nasze Jutro, klikając w poniższy link. Na stronie znajduje się również kalkulator pozwalający oszacować potencjalne korzyści uczestnictwa w programie.

www.przewodnikppk.pl lub pod numerami telefonów 801 203 040 +48 22 541 77 57

W razie pytań prosimy o kontakt pod naszym numerem 22 250 5555[vc_row disable_element=”yes”]


Aktualizacja 21.08.2019

Informujemy, że głosowanie na kandydatów do reprezentacji pracowniczej w celu dokonania konsultacji przy wyborze instytucji finansowej do prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych zakończyło się. Poniżej publikujemy listę kandydatów wybranych na reprezentantów. Dziękujemy wszystkim za oddane głosy oraz gratulujemy wybranym reprezentantom.

Promedica24 Care Team DE sp. z o.o. sp.k

 • Monika Antonowicz

Promedica24 Staff EU sp. Z o.o. sp.k (Pracownicy i Zleceniobiorcy wykonujący pracę w biurze Pracodawcy)

 • Anna Arciszewska

Promedica24 Staff EU sp. Z o.o. sp.k (pozostali Zleceniobiorcy-personel Opiekuńczy)

 • Maria Salamonowska
 • Urszula Politowska

Promedica Care sp. Z o.o.

 • Paulina Milak

Senior24 DE sp. Z o.o. sp.k

 • Agnieszka Stańczyk-Krynicka
 • Sylwia Bubeła

Aktualizacja z 14.08.2019

Informujemy, że głosowanie na kandydatów do reprezentacji pracowniczej przy wyborze instytucji finansowej do prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych zakończy się w dniu 19-08-2019. Jeśli Państwo jeszcze nie zagłosowali, przypominamy: głosować można za pomocą przesłanej do Państwa ankiety za pośrednictwem e-mail. Serdecznie zapraszamy do głosowania. Wyniki głosowania planujemy ogłosić do dnia 22-08-2019.


Aktualizacja z 12.08.2019

Szanowni Państwo

Poniżej publikujemy listę kandydatów do reprezentacji pracowniczej przy wyborze instytucji finansowej do prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych. Głosowanie na kandydatów odbędzie się w dniach 14-08-2019 – 16-08-2019 za pomocą przesłanej do Państwa ankiety za pośrednictwem sms lub e-mail, serdecznie zapraszamy do głosowania. Wyniki głosowania planujemy ogłosić do dnia 22-08-2019.

Promedica24 Care Team DE sp. Z o.o. sp.k

 • Agnieszka Suwała
 • Monika Antonowicz

Promedica24 Staff EU sp. Z o.o. sp.k (Pracownicy i Zleceniobiorcy wykonujący pracę w biurze Pracodawcy)

 • Anna Arciszewska
 • Marlena Gryz

Promedica24 Staff EU sp. Z o.o. sp.k (pozostali Zleceniobiorcy-personel Opiekuńczy)

 • Barbara Nikończuk
 • Dorota Smolarczyk
 • Maria Salomonowska
 • Urszula Politowska

Promedica Care sp. Z o.o.

 • Dariusz Siedlecki
 • Paulina Milak
 • Sandra Paradowska

Senior24 DE sp. Z o.o. sp.k

 • Agnieszka Stańczyk-Krynicka
 • Sylwia Bubeła

Informacja z dnia 02.08.2019

Pracownicze Plany Kapitałowe to nowy system długoterminowego oszczędzania. Zgromadzone pieniądze będą wsparciem finansowym po zakończeniu aktywności zawodowej. Kapitał gromadzony w ramach PPK będzie pochodził z 3 źródeł: wpłat pracowników, wpłat pracodawców i dopłat państwowych. Program PPK obejmie wszystkie osoby, które są objęte składkami na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w tym pracowników zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę zlecenie.

Co warto wiedzieć o PPK?

 • do PPK przystępujesz automatycznie – jeśli masz 18-54 lata, ale jeśli ukończyłeś 55 lat to zgłaszasz się sam po złożeniu deklaracji,
 • udział w PPK jest dobrowolny, możesz zrezygnować z uczestnictwa,
 • wielkość wpłat na twój indywidulany rachunek to 3,5 % twojego wynagrodzenia (1,5% to wpłata pracodawcy, 2% to wpłata twoja) oraz dopłata ze strony państwa,
 • pieniądze zgormadzone na twoim indywidulanym koncie to twoja własność.

Etapy wdrożenia PPK w grupie Promedica24:

 1. wybór reprezentacji pracowników w celu konsultacji dotyczącej wyboru instytucji finansowej obsługującej PPK w grupie Promedica24,
 2. reprezentacja zostanie wybrana zgodnie z zasadami Regulaminu >,
 3. sposób wyboru reprezentacji:
  1. zgłaszanie własnych kandydatur -> poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail, zgodnie z zasadami Regulaminu >, na twoje zgłoszenie czekamy 3 dni robocze od daty otrzymania informacji mailem lub smsem
  2. głosowanie na kandydatów z listy -> lista kandydatów będzie pokazana w ankiecie do głosowania, jest to ankieta elektroniczna, a głosować można przez 3 dni robocze od momentu przesłania ankiety
  3. opublikowanie wyników głosowania na stronie promedica24.pl w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia głosowania,
 1. konsultacje wybranej reprezentacji pracowników dotyczące ofert instytucji finansowych obsługujących PPK,
 2. finalny wybór instytucji finansowej,
 3. kampania informacyjna skierowana do pracowników.

Przypominamy, że wprowadzenie PPK w Promedica24 jest realizacją ustawy a nie decyzją Promedica24. W przypadku pytań zachęcamy do zapoznania się z oficjalnym portalem znajdującym się pod adresem https://www.mojeppk.pl/. Portal został stworzony przez Polski Fundusz Rozwoju SA i jest jedynym oficjalnym źródłem informacji o PPK.

Dziękujemy za zapoznanie się z powyższymi informacjami i zachęcamy do uczestniczenia w wyborach.