Wyłączenia spod kwarantanny na terenie Niemiec

16 kwietnia 2020 Redakcja Promedica24
Oceń ten artykuł

Drogie Opiekunki i drodzy Opiekunowie,

praktycznie każdy kraj mierzy się obecnie z wpływem nowego koronawirusa na społeczeństwo (w tym służby medyczne) oraz gospodarkę. Podejmowane są przeróżne środki mające na celu spowolnienie rozprzestrzeniania się wirusa i niwelowania jego negatywnych skutków. Również nasi zachodni sąsiedzi podjęli kroki służące tym celom. Od 10 kwietnia 2020 r. obowiązuje w Niemczech 14-dniowa kwarantanna, która dotyczy osób wjeżdżających do tego kraju. Każdy land wydaje w tej sprawie własne szczegółowe rozporządzenie, oparte o przepisy ramowe zawarte w regulacjach dotyczących całych Niemiec.

Od wprowadzonego obowiązku kwarantanny są jednak wyjątki. Jednym z nich jest wyjątek dotyczą osób, których działalność jest bezwzględnie konieczna dla zapewnienia funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej i placówek opiekuńczych. Ideą uzyskania zwolnienia z konieczności odbycia kwarantanny jest udowodnienie na granicy polsko-niemieckiej przy pomocy odpowiednich dokumentów, że opieka nad Seniorem jest niezbędnym elementem systemu opieki zdrowotnej i że jej dostarczenie jest absolutnie konieczne i nie da się tego przełożyć w czasie. Promedica24 przy realizowaniu każdego kontraktu dostarcza swoim Opiekunkom oraz Opiekunom komplet dokumentów, który stanowi wystarczający dowód spełnienia wymogów wyłączenia spod obowiązku kwarantanny na terenie Niemiec. Niemniej jednak, w przypadku powrotu z kontraktu do Polski, Opiekunki czy Opiekunowie będą dalej poddawani przymusowej, 14-dniowej kwarantannie na terenie Polski.

Dodatkowo, istnieje zapis w niemieckim prawie, że kwarantanna nie dotyczy również osób, które ze względów zawodowych przewożą osoby, towary, pocztę lub dokonują przewozu towarów przez granicę drogą lądową, kolejową, morską lub powietrzną. Zgodnie z powyższym, kierowcy busików Promedica24 również podlegają wyłączeniu spod obowiązku odbycia 14-dniowej kwarantanny na terenie Niemiec.

W przypadku wszelkich wątpliwości czy powstałych niejasności, bardzo prosimy o kontakt z naszą Infolinią pod numerem: +48 22 250 55 00.

PO WIĘCEJ INFORMACJI PRZEJDŹ TUTAJ >>