Wyszukaj w serwisie

Za 10 lat przybędzie 100 tys. niesamodzielnych Polaków po 65 roku życia. Niezbędny staje się nowy model opieki na seniorami

15 listopada 2022 Redakcja Promedica24
Oceń ten artykuł

Prawdopodobnie jeszcze w marcu poznamy nową Strategię Rozwoju Usług Społecznych, nad którą pracuje obecnie Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Jej ważnym punktem ma być deinstytucjonalizacja opieki nad seniorami. Nowe plany to odpowiedź na proces starzenia się polskiego społeczeństwa, w którym w ciągu najbliższych 10 lat przybędzie niemal 100 tys. niesamodzielnych osób w wieku 65+ . System usług opiekuńczych pilnie wymaga alternatywnych rozwiązań, w tym zwiększenia roli opieki domowej.

Tworzona przez resort Rodziny i Polityki Społecznej nowa Strategia Usług Społecznych zakłada zarówno poszerzenie zakresu usług oferowanych przez domy pomocy społecznej, jak i większe wsparcie seniorów w środowisku lokalnym[1]. Prognozy brzmią alarmistycznie: jak wynika z raportu Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym” w tym roku osób niesamodzielnych po 65 roku życia będzie w Polsce ponad 644 tys., a w trakcie najbliższych 10 lat liczba ta wzrośnie o blisko 100 tys. do niemal 743 tys.[2]. W dodatku do 2045 roku już połowa Polaków będzie miała nie mniej niż 50 lat[3].

Kurs na opiekę domową

Obecnie potrzeby związane z opieką nad osobami starszymi najczęściej (w ponad 90%) są zaspokajane przez członków rodziny[4]. Ze względu na starzenie się społeczeństwa dalsze opieranie się na tym modelu będzie jednak coraz trudniejsze.  

Osoby, które od pewnego momentu muszą aktywnie wspomagać własnych dziadków, rodziców czy nawet sędziwe już rodzeństwo, najczęściej nie mają obszernej wiedzy na temat najlepszych metod postępowania z nie w pełni samodzielnymi seniorami. Chęć zapewnienia niesamodzielnej osobie dobrego, godnego życia często zderza się z trudnymi realiami. Bliscy stają przed dylematem: czy zrezygnować z własnej kariery zawodowej i poświęcić się opiece nad seniorem, rozważyć umieszczenie bliskiego w domu opieki czy też zapewnić mu wsparcie w jego własnym domu? Warto powiedzieć wyraźnie: każdy przypadek jest inny i nie ma jednego dobrego rozwiązania – mówi Przemysław Wiśniewski, prezes Zarządu Fundacji Zaczyn, działającej na rzecz aktywizacji seniorów[5].

Jedną z najważniejszych alternatywnych form opieki, których uwzględnienie w polskim systemie staje się w coraz większym stopniu nieuchronne, jest wsparcie seniora przez profesjonalnego opiekuna w miejscu zamieszkania podopiecznego. Do zalet tego modelu należy fakt, że osoba starsza pozostaje dzięki temu w znanym sobie środowisku. Jest to także bezpieczniejsze w kontekście rozprzestrzeniania chorób zakaźnych, takich jak COVID-19. Inny ważny atut: opiekun poświęca w danym momencie swój czas tylko jednemu podopiecznemu, a tym samym może w większym stopniu skupić się na jego potrzebach. Jednocześnie ta forma opieki umożliwia stworzenie wartościowej więzi pomiędzy opiekunem a podopiecznym.

Opieka domowa ma szczególne znaczenie dla dobrego samopoczucia psychicznego starszej osoby, ponieważ daje jej poczucie bezpieczeństwa i pozwala uniknąć zagubienia. Senior pozostaje w przestrzeni,  którą doskonale zna. Jest to bardzo ważne przede wszystkim wtedy, gdy podopieczny cierpi na chorobę otępienną lub Alzhaimera. Wykwalifikowany opiekun posiada także odpowiedną wiedzę o tym, jak zajmować się osobą starszą oraz jak wspierać i motywować seniora. Wspomniane przez mnie zalety opieki domowej widać na przykład w Niemczech, gdzie jest to bardzo popularne rozwiązanie mówi specjalista Agnieszka Niedziela z Promedica24.

Zgodnie z danymi demograficznymi, tak odczuwalne dla naszego systemu opieki  starzenie się polskiego społeczeństwa w przyszłości będzie nadal przybierać na sile. Z tego powodu należy dążyć do jak najdłuższego utrzymywania samodzielności przez seniorów, w czym może pomóc zawarte w Strategii Ministerstwa założenie wspierania ich lokalnie, a także takie rozwiązanie jak opieka domowa.


[2] Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym” – Raport DEINSTYTUCJONALIZACJA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W POLSCE – Deinstytucjonalizacja RAPORT 2021 skład.cdr (niesamodzielnym.pl)

[3] Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym” – Raport DEINSTYTUCJONALIZACJA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W POLSCE – Deinstytucjonalizacja RAPORT 2021 skład.cdr (niesamodzielnym.pl)

[5] Wypowiedź Przemysława Wiśniewskiego, prezesa Zarządu Fundacji Zaczyn – https://www.medexpress.pl/opieka-nad-seniorem-dylematy-wyzwania-i-zderzenie-z-realiami/82434