Opieka

Oferujemy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób starszych, niesamodzielnych (stale oraz terminalnie). Nasza oferta jest elastyczna, dlatego w zależności od potrzeb proponujemy obsługę domową w systemie godzinowym, dziennym (całodobowym), lub długoterminowym (miesięcznym) z zamieszkaniem.

Nasza propozycja to opieka w domu, w warunkach dogodnych dla Podopiecznego. Może być sprawowana nad seniorem, osobami niesamodzielnymi – w tym także nad członkiem rodziny w sytuacji, gdy osoba stale zajmująca się nim przebywa poza domem.