Nowotwory u osób starszych

25 lutego 2022 Redakcja Promedica24
Oceń ten artykuł

Niepokojące symptomy

Wiele nowotworów nie występuje u osób starszych, jednak jest cała grupa chorób nowotworowych występująca najczęściej po 60 roku życia. Opisujemy je, aby zwrócić szczególną uwagę na pierwsze symptomy choroby i ich nie lekceważyć jako naturalnych zjawisk związanych z wiekiem.

  • Nowotwór prostaty występuje u mężczyzn najczęściej po 65. roku życia. Pierwszymi objawami są zaburzenia w oddawaniu moczu, nawet jeśli problem jest przemijający, należy zgłosić go lekarzowi prowadzącemu.
  • Nowotwór sutka występuje najczęściej u kobiet pomiędzy 50. a 75. rokiem życia. Myjąc podopieczną należy zwracać uwagę, czy nie wyczuwamy niebolącego guzka lub grudki, zwłaszcza w górnej części piersi od strony pachy.
  • Nowotwór skóry występuje w wieku późniejszym znacznie częściej niż w młodym. Często jest następstwem intensywnego działania słońca na skórę we wcześniejszym wieku. Zwracajmy więc uwagę na wszelkie zmiany skórne, nawet jeśli będzie to tylko drobne łuszczenie się naskórka na nosie lub w innym, bardziej eksponowanym na promieniowanie, miejscu. Jeśli wiemy, że nasz podopieczny wykonywał pracę na świeżym powietrzu, w tropikach lub lubił się opalać (można to wywnioskować oglądając zdjęcia z wakacji) obserwujmy, czy znamiona nie powiększają się i czy ich kształt jest regularny – jeśli zauważymy zmiany, należy powiadomić lekarza.
  • Nowotwór jelita grubego występuje po 50. roku życia, częściej u mężczyzn niż u kobiet. Niepokojącymi objawami są ból brzucha, krwawienia ukryte lub jawne, zaparcia.
  • Nowotwór płuc u palaczy i palaczy biernych występuje zazwyczaj po 50. roku życia. Niepokojącym objawem jest kaszel, jeśli jest z krwiopluciem, bezzwłocznie należy powiadomić lekarza.

Opieka nad podopiecznym z chorobą nowotworową to opieka mająca na celu zaspokojenie wszystkich podstawowych potrzeb seniora oraz pomoc rodzinie podczas choroby. Zaspokojenie tych potrzeb polega nie tylko na trosce o usunięcie lub znaczne złagodzenie dolegliwości bólowych, ale także na podtrzymywaniu na duchu podopiecznego i jego rodziny.

Porady

Kilka porad:

  • Nigdy nie podważajmy zaleceń lekarskich.
  • Zawsze informujmy lekarza o każdej zmianie w stanie podopiecznego, zwłaszcza, jeśli dotyczy to osłabienia reakcji na leki przeciwbólowe.
  • Nie izolujmy seniora od kontaktów towarzyskich.

Nawet jeśli podopieczny jest nieuleczalnie chory i lekarze nie dają mu szans na długie życie, starajmy się, aby jego życie i aktywność w miarę możliwości nie zmieniły się. Jak najdłużej zachowujmy znany rytm dnia i normalny cykl tygodnia. Nie okazujmy seniorowi nadmiernego współczucia lub strachu.

Opieka nad chorym na nowotwór

Sprawowanie opieki nad podopiecznym chorym na nowotwór jest wyjątkowo trudne. Choroba i cierpienie podopiecznego powodują nawiązanie i rozwijanie swoistych relacji pomiędzy nami a seniorem.

Naszym zadaniem jest współpraca z pielęgniarkami i lekarzem w celu uwolnienia podopiecznego od przykrych dolegliwości, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na stan emocjonalny seniora. Kontakt z chorym człowiekiem, z ludzkim cierpieniem, z umieraniem, mimo woli wpływa na przewartościowanie naszych osobistych reakcji i dążeń. Pamiętajmy, że najważniejsza jest nasza obecność przy podopiecznym.