Z jakimi chorobami najczęściej zmagają się Podopieczni?

8 stycznia 2021 Redakcja Promedica24
Oceń ten artykuł

Praca jako opiekun za granicą jest zarówno obowiązkiem, jak i powołaniem. Każdy, kto decyduje się na tę drogę, musi być gotowy zająć się osobą z jakąkolwiek diagnozą chorobową. Zadaniem opiekunki jest nie tylko zaspokojenie najbardziej potrzebnych potrzeb fizycznych podopiecznego, ale także stworzenie w domu przyjemnej atmosfery. Aby spełnić te warunki warto wykazać się znajomością zarówno choroby podopiecznego, jak i objawów oraz sposobów radzenia sobie z tym.

Z jakimi chorobami najczęściej zmagają się osoby starsze?

  • Upośledzenie słuchu lub wzroku – utrata któregokolwiek ze zmysłów powoduje poważne zakłócenia w życiu każdego człowieka. Nawyki zmieniają się drastycznie, a możliwości są znacznie bardziej ograniczone. Wraz z wiekiem problemy te stają się integralną częścią życia, a potrzeba pomocy jest oczywista.
  • Demencja (dosłownie z łaciny oznacza „bezmyślny”) dotyka starszych ludzi po 60 roku życia i ma różny stopień. Wśród głównych objawów są upośledzone zdolności umysłowe, słaba koncentracja lub brak koncentracji itp. Te i wiele innych cech choroby nie pozwalają ludziom zadbać o siebie.
  • Alzheimer to najczęstsza jednostka chorobowa dotykająca starszych, zaraz po demencji. Przechodzi przez nią dużą część osób między 60 a 70 rokiem życia i ma trwale negatywny wpływ na psychikę podopiecznych. Powoduje, to że są oni silnie uzależnieni od opiekuna. Cierpią na utratę pamięci krótkotrwałej, niezdolność do tworzenia nowych wspomnień i trwałą dezorientację w przestrzeni. Prowadzi to do izolacji i samotności, z którą może walczyć tylko dobry opiekun.
  • Depresja jest bardzo częstym problemem wśród osób starszych, a jej efekty mogą wpływać na wszystkie aspekty życia człowieka. Objawy są ściśle indywidualne i zależą od ustalonego rytmu dnia. Wśród nich jest głównie brak ambicji, ostry pesymizm, izolacja, ciągłe poczucie beznadziejności. Depresja może być chorobą współistniejącą, a także skutkiem ubocznym różnych leków. Ważne jest, aby wiedzieć, że problemy psychiczne są często przyczyną problemów fizycznych, a złe myśli mogą poważnie zaszkodzić ich zdrowiu.
  • Po 55 roku życia ryzyko udaru podwaja się, a jego konsekwencje mogą czasem drastycznie zmienić życie człowieka i stworzyć potrzebę stałej opieki. Powrót do codziennego życia jest ważnym krokiem w procesie rekonwalescencji, obok przestrzegania diety, aktywności fizycznej, ścisłych leków i innych norm, które monitoruje opiekun.

Każda choroba ma inny przejaw u ludzi, ale łączy wszystkich tych, którzy na nią cierpieli, to, że potrzebują specjalnej opieki, bez codziennego przypominania im, że są chorzy.