Udzielanie pierwszej pomocy

25 lutego 2022 Redakcja Promedica24
Oceń ten artykuł

Zasady udzielenia pierwszej pomocy

W przypadku:

  • ataku padaczki – zabezpieczamy głowę podopiecznego i układamy go w bezpiecznej pozycji, nie wolno wkładać mu niczego między zęby ani podawać niczego do picia; wzywamy pogotowie.
  • osoby nieprzytomnej – układamy nieprzytomnego w pozycji bocznej ustalonej, sprawdzamy drożność dróg oddechowych i wzywamy pogotowie.
  • osoby nieprzytomnej nieoddychającej – wzywamy pogotowie; czekając na pomoc sprawdzamy drożność dróg oddechowych i przeprowadzamy akcję reanimacyjną (powtarzamy 30 uciśnięć klatki piersiowej – 2 wdechy – 30 uciśnięć – 2 wdechy, cykl ten kontynuujemy do przyjazdu pomocy medycznej).
  • osoby czującej się źle lub omdlonej – kładziemy podopiecznego na płaskim podłożu, podnosimy jego nogi powyżej poziomu serca i kontaktujemy się z pogotowiem lub lekarzem prowadzącym.
  • zranienia – jeśli krwawienie jest duże – tamujemy krwotok, zabezpieczamy ranę jałowym opatrunkiem (jałową gazą), bandażujemy ranę i kontrolujemy ogólne samopoczucie zranionego. W przypadku poważnych zranień wzywamy pogotowie.

Warto również przeczytać: