5 cech dobrego opiekuna

17 lutego 2017 Redakcja Promedica24
Oceń ten artykuł

Problem starzenia się społeczeństw dotyczy coraz większej liczby krajów, zwłaszcza tych wysokorozwiniętych, jak Niemcy czy Wlk. Brytania. Oznaczać to może lukę w postaci setek tysięcy miejsc pracy dla osób, które zajmą się opieką nad seniorami. To z kolei może doprowadzić do wzrostu popytu na wykwalifikowanych opiekunów. Jakie zatem cechy powinien posiadać opiekun osoby starszej, aby stać się pożądanym pracownikiem?

Praca opiekuna osoby starszej, choć niełatwa i wymagająca, może być skutecznym sposobem na aktywizację zawodową osób pozostających bez zajęcia, a także – co wynika z różnic kursowych i poziomu zarobków w innych krajach UE – źródłem wsparcia dla domowego budżetu. Ostrożne szacunki mówią, że opiekun osoby starszej może zarobić za granicą do kilku tysięcy złotych miesięcznie netto, mając zapewniony nocleg i wyżywienie. To niebagatelna kwota, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że typowa opiekunka z reguły gromadzi te środki za granicą, a wydaje je w Polsce, po powrocie do domu.

Cechy_idealnej_opiekunki_poradnik_Promedica24_v2

Cechy dobrego opiekuna

Jak zatem odnaleźć się w nowym zawodzie i jaką osobą powinien być dobry opiekun? Oto najważniejsze cechy dobrego opiekuna osoby starszej według Promedica24 – największej w Polsce firmy organizującej pracę dla opiekunek w Polsce i za granicą:

  • Empatia – idealny opiekun powinien posiadać łatwość wczuwania się w sytuację i emocje podopiecznego oraz jego bliskich; empatia oznacza zrozumienie tego, co czuje drugi człowiek, bez ulegania jego emocjom; tego typu cechą charakteryzują się osoby, które mają doświadczenie w pracy z ludźmi;
  • Sympatia i życzliwość wobec otoczenia – dobry opiekun osoby starszej z sympatią
    i życzliwością odnosi się do wszystkich ludzi, a do seniorów w szczególności; sympatia wobec starszych to warunek niemalże konieczny do podjęcia tej pracy;
  • Zdolność adaptacji – idealny opiekun łatwo dostosowuje się do zmieniających się warunków; w domu każdego podopiecznego są różne zasady, nie ma dwóch takich samych podopiecznych, a umiejętność odnalezienia się w nowych warunkach to wręcz bezcenna cecha dobrego opiekuna osoby starszej;
  • Cierpliwość – osoba starsza to człowiek zmagający się z własnymi ograniczeniami, a często walczący z dolegliwością, czy chorobą; jego postrzeganie świata i szybkość reakcji są naturalnie coraz słabsze, dlatego każdy opiekun seniora powinien być obdarzony solidną porcją cierpliwości; bez tej cechy nie da się wykonywać zawodu opiekuna osoby starszej;
  • Łatwość nawiązywania kontaktów – idealny opiekun to osoba otwarta na świat i łatwo nawiązująca kontakty z innymi ludźmi; potrafi słuchać i rozumieć komunikaty, które otrzymuje.

Eksperci Promedica24 podkreślają, iż część z powyższych cech można w sobie wykształcić, zwłaszcza, jeśli miało się doświadczenie w pracy z ludźmi lub w sektorze usługowym. Warto jednak pamiętać, że nasza wartość na rynku pracy rośnie wraz z umiejętnościami, którymi dysponujemy. Dobry opiekun osoby starszej to osoba raczej sprawna fizycznie (niektóre czynności związane z opieką wymagają wysiłku). Atutem jest też czynne prawo jazdy (mimo, że nie jest to wymagane, to okazuje się, że rodzina podopiecznego lub on sam udostępnia samochód w celu łatwiejszego sprawowania opieki). Czasami – chociaż to akurat nie jest warunek konieczny – przydaje się określone wykształcenie, jak pielęgniarskie,
czy terapeutyczne. Dobry opiekun osoby starszej posiada również doświadczenie w pracy z ludźmi.

Znajomość języka niemieckiego

W przypadku wyjazdu do pracy za granicę w charakterze opiekuna osób starszych, wręcz nieodzowna jest przynajmniej podstawowa, czy komunikatywna znajomość języka obcego. Opiekunom i opiekunkom wyjeżdżającym za granicę przydają się zwłaszcza język angielski lub niemiecki, ze względu na fakt, że Wlk. Brytania i Niemcy to kraje, w których zapotrzebowanie na usługi opieki nad osobami starszymi będzie rosło z roku na rok.