Etyka w zawodzie opiekunki osób starszych

20 kwietnia 2021 Redakcja Promedica24
Oceń ten artykuł

Praca jako opiekunka osób starszych nie jest łatwa. Wymaga ogromnych pokładów cierpliwości, empatii, ale też chęci niesienia pomocy osobie, która szczególnie jej potrzebuje. Zawód ten niemal całkowicie opiera się na kontakcie z drugim człowiekiem – słabym i chorym, który często nie radzi sobie w najbardziej prozaicznych i codziennych sytuacjach. Nie ulega zatem wątpliwości, że w tej pracy szczególne znaczenie ma etyka zawodowa. Czym właściwie jest i jakie są najważniejsze zasady związane z etyką pracy, o których powinna pamiętać opiekunka?

Opiekunka osób starszych – praca oparta na wzajemnym zaufaniu

Seniorzy, jako osoby w podeszłym wieku, które często są schorowane i niesamodzielne, wymagają zrozumienia, wrażliwości oraz empatii ze strony swoich opiekunów. Zestaw tych cech jest niezwykle ważny tym bardziej, że osoba starsza może potrzebować pomocy w codziennych, często intymnych sytuacjach takich, jak kąpiel czy toaleta. Na co dzień należy więc kierować się pewnymi zasadami, które pomogą opiekunce osoby starszej zbudować z nią relację opartą na wzajemnym zaufaniu. W rezultacie podopieczny będzie odpowiednio zaopiekowany, poprawi się jego samopoczucie i jakość życia.

Etyka w pracy opiekunki osób starszych – czym jest?

Codzienna opieka nad osobami starszymi dotyczy między innymi bardzo intymnej sfery życia seniora, dlatego opiekunka powinna wyróżniać się pewnym zestawem cech, który zapewni seniorowi poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Opiekunka seniora powinna więc przestrzegać pewnych norm oraz zasad etycznej pracy. Czym jest etyka? W największym uogólnieniu to zasady i normy moralne przyjęte ogólnie przez społeczeństwo, jako właściwe, a zarazem niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania pewnych wartości. Można więc powiedzieć, że etyka to synonim moralności. Wiąże się z zachowaniem zgodnym z ogólnie przyjętymi normami i stanowi punkt odniesienia dla oceny postępowania człowieka. Etyka zawodowa związana jest natomiast z zasadami postępowania w odniesieniu do pracy.

Opiekunka osób starszych – zasady etyczne w codziennej pracy

Opiekunka, która chce, by senior czuł się komfortowo i bezpiecznie, powinna przestrzegać pewnych zasad etycznej pracy. Choć nie są one ściśle określone, to można uznać, że niektóre cechy takie, jak szacunek, empatia czy prawo do dyskrecji są niezbędne do tego, by sprawować opiekę nad osobą starszą.

Szacunek do seniora

Opiekunka seniora powinna przede wszystkim pamiętać o szacunku, na który – wbrew pozorom – składają się proste gesty czy mimika twarzy. Szacunek można wyrazić choćby przez serdeczny uśmiech, umiejętność uważnego słuchania i nie przerywania, gdy podopieczny coś mówi. To także poszanowanie własności oraz intymności drugiego człowieka, pozytywne wypowiadanie się na temat innych, kulturalny język, przyjemny i spokojny ton głosu.

Empatia

Wspomniana już empatia to kolejna zasada etycznej pracy w zawodzie opiekunki osób starszych. To nic innego, jak bezcenna umiejętność współodczuwania, myślenie sercem i kierowanie się współczuciem oraz dobrem drugiego człowieka. Dzięki niej można szybko nawiązać nić porozumienia z seniorem, który poczuje się bezpieczniej i bardziej komfortowo w towarzystwie swojej opiekunki.

Wyrozumiałość i tolerancja

W codziennej pracy opiekunki seniora szczególne znaczenie ma wyrozumiałość oraz tolerancja. Choć podopieczny może mieć inne poglądy, należy przyjąć je ze zrozumieniem i szacunkiem. Bez pouczania czy przekonywania na siłę do swoich zasad.

Życzliwość podczas pracy z seniorem

Życzliwość to kolejna cecha, która bardzo przydaje się w pracy z seniorami. Miłe usposobienie, serdeczny uśmiech czy chęć pomagania ułatwiają codzienną pracę i pozytywnie wpływają na relacje z podopiecznym.

Poszanowanie godności osobistej

Codzienna praca z seniorem wiąże się z koniecznością niesienia pomocy np. przy codziennej toalecie czy podczas ubierania się. Trzeba jednak pamiętać, że podopiecznemu należy się poszanowanie jego prywatności i godności osobistej. Pracę z seniorem zdecydowanie ułatwi także informowanie go o tym, co opiekunka planuje w danej chwili zrobić – dzięki temu nie będzie niczym zaskoczony czy rozczarowany.

Cierpliwość wobec seniora

Praca opiekuna osób starszych wymaga dużej cierpliwości. Nie zawsze towarzyszy on seniorowi w dobrych chwilach – zdarzają się również gorsze dni, gdy podopieczny może mieć złe samopoczucie i być bardziej niecierpliwy. W takich chwilach trzeba pamiętać, że seniorzy inaczej radzą sobie ze swoimi problemami niż osoby młodsze. W rezultacie mogą pojawić się opryskliwe komentarze czy przykre uwagi, których nie należy brać do siebie, lecz pamiętać, że są jedynie chwilowym upustem emocji wynikających np. z choroby.

Więcej informacji na temat etycznych zasad postępowania w pracy opiekunki osób starszych można znaleźć w artykule: https://promedica24.com.pl/poradnik-opieki/zrozumiec-starosc/oczekiwania-a-potrzeby-wyzszego-rzedu/.