Bezpieczny wyjazd do pracy za granicą z Promedica24

24 listopada 2020 Redakcja Promedica24
Oceń ten artykuł

Mimo pandemii wyjazdy do pracy za granicą nadal są możliwe. Oczywiście obowiązują pewne obostrzenia. Poniżej krótki poradnik na temat tego jak bezpiecznie wyjechać do zagranicznej pracy i do jakich zasad stosować się na miejscu.

Bezpieczny wyjazd do pracy za granicą

Wiele osób, w tym opiekunki osób starszych, chcą i mogą nadal wyjeżdżać do pracy poza Polską. Jak wyjechać za granicę do pracy? Bezpiecznie, czyli najlepiej z firmą Promedica24, która jako odpowiedzialny pracodawca wprowadziła specjalne procedury wyjazdowe mające na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia podczas podróży do miejsca wykonywania pracy, jak i podczas samego pobytu. Przestrzegane są wszystkie aktualne przepisy i zalecenia miejscowych władz.

Wjazd do Niemiec i Wielkiej Brytanii

Nadal istnieje możliwość wyjazdów do pracy za granicą, jednak obowiązują pewne obostrzenia. I tak osoby wjeżdżające do Niemiec muszą się zarejestrować i wygenerować cyfrową deklarację wjazdu. Opiekunki są zwolnione z obowiązku odbycia 10-dniowej kwarantanny pod warunkiem uzyskania negatywnego testu PCR w kierunku koronawirusa.

Osoby przyjeżdżające do Wielkiej Brytanii nie muszą poddawać się 14-dniowej kwarantannie tylko w sytuacji, gdy przyjeżdżają z krajów znajdujących się na liście korytarzy podróży, a Polska od 1 października nie znajduje się już w tym wykazie. W związku z tym wszyscy przybywający z Polski muszą poddać się kwarantannie we wskazanym przez siebie miejscu. Muszą też wypełnić formularz lokacyjny: https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk najwcześniej na 48 godzin przed przyjazdem.

Bezpieczna rekrutacja

Wyjazd za granicę do pracy jest możliwy nie tylko dla stałych opiekunek, ale także dla nowych osób. Promedica24 cały czas prowadzi rekrutację. W obecnych czasach rozmowy odbywają się w formie telefonicznej, by zminimalizować kontakt osobisty. Podczas takiej rozmowy konsultant/rekruter przedstawia firmę, opisuje wymagania, omawia warunki zatrudnienia opiekunki seniora, przedstawia warunki umowy, pyta o szczegóły dotyczące doświadczenia w opiece i znajomości języka niemieckiego/angielskiego – przeprowadza krótką rozmowę w danym języku. Po decyzji o zatrudnieniu zostaje przygotowana umowa. Jej podpisanie może odbyć się w biurze – w spotkaniu uczestniczy tylko rekruter i kandydatka na opiekunkę przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa i higieny, w domu opiekunki lub innym bezpiecznym miejscu albo korespondencyjnie – umowa zostaje wysłana do podpisania kurierem. Końcowy etap to samodzielne wykonanie zdjęcia do CV. Profil kandydatki zostaje przesłany do klienta z Niemiec/Wielkiej Brytanii.

Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicą

Promedica24 zapewnia kompleksową organizację wyjazdu za granicę do pracy. Dotyczy to także wykonania testu w kierunku koronawirusa oraz załatwienia wszelkich związanych z tym formalności. Osoby wjeżdżające na terytorium Niemiec muszą zostać zarejestrowane na stronie: https://www.einreiseanmeldung.de (2023-04-17 red.: link jest już nieaktualny). Trzeba na niej wypełnić formularz, a następnie zostaje wygenerowany dokument – cyfrowa deklaracja wjazdu – z unikalnym numerem ID. Osoby przekraczające granicę muszą go posiadać. Promedica24 załatwia wszelkie formalności i w dniu wyjazdu przekazuje opiekunkom niezbędne dokumenty.

Przed wyjazdem przeprowadza się szczegółowy wywiad epidemiologiczny. Opiekunki są zabierane busem spod swojego domu i zawożone wprost do domu podopiecznego – podczas podróży nie mają kontaktu z osobami postronnymi. Zanim wsiądą do busa mają mierzoną temperaturę. W busikach obowiązuje limit osób, a kierowcy są oddzieleni od pasażerów. Przed każdą podróżą pojazdy są dezynfekowane i ozonowane. Opiekunki dostają rękawiczki, maseczki oraz środki dezynfekujące.

Testy na koronawirusa

Od 24 października cała Polska została uznana przez Niemcy za obszar podwyższonego ryzyka. W związku z tym obowiązuje kwarantanna po wjeździe z pewnymi wyjątkami. Osoby, które mogą wjeżdżać bez odbywania kwarantanny muszą uzyskać negatywny wynik testu PCR na obecność koronawirusa. Dlatego też Promedica24, mając na uwadze bezpieczeństwo pracowników i osób współpracujących oraz podopiecznych i ich rodzin, zapewnia wszystkim wyjeżdżającym opiekunkom testy na COVID-19. Są one bezpłatne i wykonywane od ręki. Należy je przeprowadzać nie wcześniej niż na 48 godzin przed przekroczeniem granicy polsko-niemieckiej.

Z kolei Wielka Brytania 1 października skreśliła Polskę z listy krajów – korytarzy podróży, w związku z czym po przyjeździe każdy musi odbyć 14-dniową kwarantannę – nie ma konieczności wykonywania testów.

Praca za granicą – do jakich zasad powinny stosować się opiekunki?

Podczas świadczenia usług opiekuńczych za granicą opiekunki powinny stosować się do ogólnie przyjętych zasad w czasie trwania pandemii. Są to przede wszystkim: ograniczenie do minimum kontaktów społecznych, zachowywanie dystansu społecznego, zakrywanie nosa i ust w miejscach publicznych, dezynfekcja rąk, a także inne obostrzenia wprowadzane przez lokalne władze.

Jak skutecznie chronić się przed zakażeniem koronawirusem SARS- CoV-2 i zachorowaniem na Covid-19?

 • Dbając o higienę rąk – często myć ręce, używając mydła i ciepłej wody, ewentualnie płynów lub żeli dezynfekujących na bazie alkoholu (co najmniej 70%)
 • Unikając dotykania twarzy, w tym zwłaszcza oczu, ust i nosa
 • Zakrywając skutecznie nos i usta w przestrzeni publicznej i podczas kontaktów z innymi ludźmi – najlepiej za pomocą maseczki, a nie przyłbicy
 • Zachowując dystans społeczny – co najmniej 2 m od innych
 • Unikając dużych skupisk ludzkich i zatłoczonych miejsc
 • Unikając kontaktu z osobami mającymi widoczne objawy infekcji

Bardzo ważne jest także to, by w tym trudnym czasie dbać o siebie – swoje zdrowie i samopoczucie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Należy wypoczywać i spać odpowiednio długo, zdrowo się odżywiać (jeść dużo warzyw i owoców), zadbać o aktywność fizyczną – przede wszystkim na świeżym powietrzu i unikać sytuacji stresowych.

Gdzie można znaleźć wiarygodne informacje na temat aktualnej sytuacji?

Polskie strony podające rzetelne informacje:

 • Główny Inspektorat Sanitarny
 • Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
 • Polskie strony rządowe

Strony zagraniczne:

 • Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
 • European Centre for Disease Prevention and Control
 • Centers for Disease Control and Prevention

Aktualne ostrzeżenia, komunikaty i zalecenia dotyczące sytuacji epidemiologicznej można znaleźć na oficjalnych stronach instytucji rządowych w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Także Promedica24 udostępnia na swojej stronie specjalny poradnik dotyczący pracy za granicą w czasie pandemii.