O opiece… Polki potrafią!

6 grudnia 2016 Redakcja Promedica24
Oceń ten artykuł

Jak okazało się w badaniu przeprowadzonym przez Promedica24, zdecydowana większość Polek w wieku 35-65 lat posiada kompetencje do opieki nad starszymi lub niesamodzielnymi osobami. Z pewnością powinny jednak bardziej uwierzyć w siebie, ponieważ mają coś szczególnego – życiowe doświadczenie.

Badania pokazały, że 78% Polek posiada niezbędne kompetencje do tego, by pozostać aktywnymi zawodowo w swoim wieku i opiekować się starszymi osobami. Jednak niewiele z nich zdaje sobie sprawę, że dla ich aktywizacji zawodowej kluczowe mogą okazać się kompetencje, które ukształtowały się naturalnie. Doświadczenia zebrane w opiece nad bliskimi stanowią bowiem kapitał, z którego można skorzystać w rozwijającym się w Europie zawodzie opiekunki osoby starszej. Przyszły rozwój tego zawodu spowodowany będzie zmianami demograficznymi w społeczeństwach tzw. starych krajów Unii Europejskiej, ale również w Polsce. Stopniowo rośnie liczba osób starszych, więc zawód opiekuna będzie się dynamicznie rozwijał i może stać się zawodem przyszłości.

W przeprowadzonej ankiecie 47% ankietowanych kobiet uważa, że posiada zbyt małą wiedzę z zakresu pielęgnacji i opieki nad seniorem, aby podjąć pracę w charakterze opiekunki. Jednak gdyby spojrzeć na to z drugiej strony, 78% ankietowanych Polek w wieku 35-65 lat potwierdza, że posiada doświadczenie w opiece nad osobą starszą lub niesamodzielną. Ten odsetek jest jeszcze wyższy i wynosi aż 86% w grupie wiekowej 56 – 65 lat. Jest to prawdopodobnie efekt tradycji, którą jest opieka nad osobami z najbliższej rodziny, szczególnie nad rodzicami czy dziadkami. Powołując się na takie doświadczenie można śmiało stwierdzić, że praca w charakterze opiekunki osób starszych, to jedna z możliwych ścieżek aktywizacji zawodowej. Warto zwrócić uwagę, że wśród respondentek aż 40% z nich wyrażało zainteresowanie pracą właśnie w tym zawodzie.

Kobiety, które powołały się na doświadczenie w opiece nad osobami starszymi podkreślają, że nie chodzi tutaj jedynie o czynności codzienne, takie jak sprzątanie czy gotowanie. Mówimy tutaj o czynnościach, które wpisują się w podstawowe aspekty opieki, takie jak przygotowanie do posiłku, pielęgnacja i higiena czy przemieszczanie podopiecznego.

Ponad 80% ankietowanych kobiet potwierdza, że potrafi przygotować podopiecznego do posiłku i również go nakarmić, podobnie procentowo wygląda sprawa pielęgnacji i higieny ciała podopiecznego.

Ponad 50% kobiet zapewnia, że zna zasady profilaktyki przeciwodleżynowej i potrafi wesprzeć osobę starszą lub niesamodzielną w czynnościach higienicznych. Ta pierwsza kompetencja szczególnie przydatna jest w trakcie opieki nad osobą starszą leżącą.

Natomiast 49% respondentek przyznaje, że ma doświadczenie w przemieszczaniu chorego z łóżka na wózek.

Lista podstawowych czynności, które należy wykonywać w trakcie opieki nad bliskimi jest taka sama, jak w przypadku opieki nad osobą starszą. Pozostaje zatem kwestia języka. W obecnej sytuacji na rynku opieki najbardziej przydatnymi językami są angielski i niemiecki. Inwestycja w naukę tych języków przyniesie spore korzyści, a w przypadku pracy opiekunki osób starszych, przyniesie również możliwość pracy za granicą i dłuższej aktywności zawodowej.

Brak wiary we własne siły może w znacznej mierze przyczynić się do problemu, jakim jest zdobycie pracy. Powołując się jednak na badania socjologiczne oraz badania rynku pracy, można wskazać szereg cech i zachowań, które związane są z dojrzałym wiekiem potencjalnych pracowników. Mogą one stanowić o sile rynkowej osób w wieku 50+. Mimo, że cechy te nie są tylko uwarunkowane wiekiem, można śmiało powiedzie, że takie osoby będą wykazywały się dużym doświadczeniem, również życiowym, a co za tym idzie: odpowiedzialnością, obowiązkowością, lojalnością oraz cierpliwością.

Wydaje się więc, że jedyną barierą do przełamania inercji w obszarze aktywności zawodowej jest brak wiary we własne siły, mimo niezbędnych cech do wykonywania nowego zawodu praktycznie od zaraz. Warto jeszcze raz przypomnieć, że praca w charakterze opiekunki osób starszych jest dla wielu Polek możliwością ponownej aktywizacji zawodowej. Pamiętajmy! Zawsze warto wierzyć we własne kompetencje!