Rola Opiekuna

1 marca 2016 Redakcja Promedica24
Oceń ten artykuł

Opiekun nie może zapewnić specjalistycznej opieki medycznej nawet, jeśli wcześniej wykonywał zawód medyczny. Nie może podawać leków, robić zastrzyków, dokonywać pomiarów glukozy, leczyć otwartych ran, wykonywać żadnych działań na skórze itp. Wykonuje je opieka medyczna, pielęgniarz, lekarz.

Opiekun natomiast powinien dowiedzieć się, kto jest odpowiedzialny za dozowanie leków Podopiecznemu – czy jest to ktoś z rodziny, pielęgniarz, czy lekarz rodzinny. W sytuacjach alarmowych, Opiekun musi powiadomić lekarza rodzinnego lub krewnych osoby znajdującej się pod opieką.

Wszystkie czynności higieniczne, takie jak wycieranie ze skóry krwi lub śliny czy usuwanie moczu lub kału, powinny być wykonywane w jednorazowych rękawiczkach, które powinny być dostarczone przez rodzinę Podopiecznego.

Przed wyjściem na zakupy lub korzystając z przysługującego mu zgodnie z umową czasu wolnego Opiekun powinien się upewnić czy Podopieczny nie pozostaje bez nadzoru, czy jest bezpieczny.

Najważniejszą jednak rzeczą jest zachowywanie przez Opiekuna ciągłej ostrożności. Opiekun nie powinien również nigdy wykazywać się lekkomyślnością czy roztargnieniem, które mogą doprowadzić do sytuacji niebezpiecznych czy nawet zagrażających życiu Podopiecznego.