Jakie informacje przekazać opiekunce seniora przejmującej obowiązki po zakończeniu kontraktu?

20 maja 2020 Redakcja Promedica24
Oceń ten artykuł

Moment zakończenia kontraktu i wymiany opiekuna jest bardzo ważny dla samego podopiecznego i jego rodziny, ale także dla nowo przybyłego opiekuna. O czym należy pamiętać, by ta wymiana przebiegła sprawnie i bez negatywnych skutków dla podopiecznego?

Bardzo ważne jest to, aby osoba, która kończy kontrakt załatwiła wszystko co należy i przygotowała odpowiednie informacje dla osoby, która ma ją zmienić. To niezmiernie istotne w opiece nad osobami starszymi – chodzi przede wszystkim o komfort podopiecznego, ale także nowego opiekuna. Praca opiekunki osoby starszej to zajęcie odpowiedzialne i dlatego przy takiej wymianie wszystko powinno być zapięte na ostatni guzik.

Co opiekun osoby starszej powinien zrobić przed zakończeniem kontraktu?

Przede wszystkim powinien załatwić wszystkie ważne sprawy tak, by zmiennik nie musiał zajmować się nimi od razu po przyjeździe z marszu. Nowy opiekun musi się zaaklimatyzować, więc jeśli dotychczasowy opiekun załatwi sprawy, o których mowa poniżej, ułatwi to nowemu spokojne wejście w nową rolę. Dotyczy to kwestii takich jak: zakup leków, umówienie planowych wizyt lekarskich, uzupełnienia zapasów domowych (jedzenie, środki czystości i higieny, inne potrzebne rzeczy – np. pieluchomajtki, środki opatrunkowe).

Ważne jest także to, by dotychczasowy opiekun osoby starszej przekazał zmiennikowi swoje dane kontaktowe. To duże ułatwienie i pomoc – gdy osoba przejmująca obowiązki opiekuńcze w razie pytań i wątpliwości może porozmawiać z poprzednim opiekunem telefonicznie lub mailowo.

Chyba najważniejsze jest jednak przygotowanie podopiecznego do zmiany opiekuna. Senior musi wiedzieć o tym z wyprzedzeniem, żeby mógł przygotować się do tego psychicznie. Na pewno nie wolno tej informacji zatajać. Pojawienie się nowego opiekuna to ważne wydarzenie w życiu seniora, tym bardziej, że przecież mieszka on w jego domu. Jest to obca osoba, do której starsza osoba musi się przyzwyczaić i przekonać. Szczera rozmowa na ten temat jest kluczowa – dotychczasowy opiekun powinien zapewnić podopiecznego, że nie ma powodu do zmartwienia. W miarę możliwości opiekun może przekazać seniorowi informacje na temat nowego opiekuna, jeśli je zna.

Jakie informacje na temat opieki nad osobą starszą powinny być przekazane nowemu opiekunowi?

Jeśli jest taka możliwość – a to zależy od godzin podróży – dotychczasowy opiekun powinien spotkać się ze swoim zmiennikiem i porozmawiać o wszystkich istotnych kwestiach dotyczących seniora oraz zakresie obowiązków opiekunki osoby starszej. Należy pokazać nowemu opiekunowi miejsce pracy oraz opowiedzieć mu o podopiecznym – co lubi, a czego nie. Jeśli nie jest możliwe spotkanie, należy wszystko szczegółowo opisać. Zresztą takie pisemne kompendium wiedzy o seniorze warto sporządzić nawet wtedy, gdy kontakt osobisty opiekunów miał miejsce. Może to być pomocne w opiece – gdy nowy opiekun o czymś zapomni czy będzie miał wątpliwości. W takiej rozpisce warto uwzględnić rozkład dnia, potrawy, które senior lubi itp.

Dotychczasowy opiekun powinien przede wszystkim przekazać nowemu informacje dotyczące:

 • stanu zdrowia seniora, poziomu jego aktywności fizycznej i umysłowej, stanu psychicznego
 • chorób, na które cierpi, częstotliwości wizyt personelu medycznego i wizyt lekarskich
 • zaleceń lekarskich
 • zaleceń dietetycznych
 • ulubionych: potraw, zajęć, gier, muzyki, programów tv, książek, prasy
 • ulubionych form spędzania wolnego czasu (np. czy lubi spacery, aktywność na świeżym powietrzu, spotkania towarzyskie, wyjścia do instytucji kultury itd.)
 • przyzwyczajeń seniora
 • tego, czego nie lubi
 • rozkładu dnia podopiecznego (dla osób starszych plan dnia jest bardzo ważny)
 • zakresu obowiązków opiekunki osoby starszej
 • wsparcia rodziny podopiecznego (jego zakresu)
 • przyjaciół i znajomych
 • form rozliczeń ze środków powierzonych w celu prowadzenia domu i robienia zakupów
 • miejsc, w których znajdują się najbliższe sklepy, apteki i punkty usługowe oraz placówki medyczne.

Nowy opiekun wyposażony w tę wiedzę będzie mógł z mniejszą obawą przystąpić do wykonywania swoich obowiązków. Dzięki temu na pewno szybciej zaaklimatyzuje się w nowym miejscu i będzie mógł lepiej wykonywać swoje obowiązki. Nie będzie musiał sam dochodzić do wszystkiego i dowiadywać się co senior lubi i jakie są jego przyzwyczajenia. Jest to z korzyścią także dla samego podopiecznego, który szybciej przyzwyczai się do nowej osoby mieszkającej w jego domu i nie będzie miał pretensji do opiekuna, że czegoś nie wie. Chodzi zwłaszcza o rzeczy czy czynności, których senior nie lubi. Pozwoli to na uniknięcie konfliktów. Często jest tak, że osoby starsze, tym bardziej niesamodzielne, są nerwowe i mogłyby się złościć, jeśli opiekun robiłby coś, czego nie lubią. Ale jeśli opiekun ma wiedzę na temat swojego podopiecznego, to takich sytuacji da się uniknąć.