Wyszukaj w serwisie

Działalność społeczna Promedica24

Informacje o wydarzeniach w ramach kampanii społecznych „Zrozumieć starość” i „Odważ się na zmiany”, w ramach których organizujemy webinary oraz spotkania przybliżające tematykę starości jak i aktywizacji zawodowej.