Lekcja 15

Gospodarstwo domowe

  • wyrażenia związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego

Zapisz się na darmowy kurs językowy

+48 22 250 55 00

Poniedziałek – Piątek: 8.00 – 19.00, Sobota: 9.00 – 17.00

Posługujesz się językiem niemieckim?

Sprawdź oferty pracy

Pojawiło się 5 nowych atrakcyjnych ogłoszeń.

TEIL 1 – CZĘŚĆ 1

Ordnung halten und putzen – utrzymywanie porządku i sprzątanie

kochen
gotować
backen
piec
Geschirr spülen
zmywać naczynia
die Wäsche waschen
prać
die Wäsche aufhängen
wywieszać pranie
bügeln
prasować
staubsaugen
odkurzać
Boden wischen
myć podłogę
fegen
zamiatać
die Blumen gieβen
podlewać kwiaty
einkaufen
robić zakupy
den Müll wegbringen
wynosić śmieci
das Essen zubereiten
przygotować jedzenie
das Bett machen
ścielić łóżko

ab und zu
od czasu do czasu
manchmal
czasami
selten
rzadko
nie
nigdy
oft
często
jeden Tag = täglich
codziennie
heute
dzisiaj
morgen
jutro
gestern
wczoraj
vorgestern
przedwczoraj

Jeden Tag gehe ich einkaufen.
Codziennie robię zakupy.
Ab und zu gieβe ich Blumen.
Od czasu do czasu podlewam kwiaty.
Heute wasche ich Wäsche.
Dzisiaj robię pranie.
Morgen backe ich Kuchen.
Jutro upiekę ciasto.
Ich hänge die Wäsche auf.
Wywieszam pranie.
Oft spüle ich Geschirr.
Często zmywam naczynia.

Poprawnie
Gratulacje! Poprawna odpowiedź.

Niepoprawnie
Niestety to błędna odpowiedź.

1157

Lekcja 15

Gospodarstwo domowe

Rozpocznij quiz

Lekcja 15 - Gospodarstwo domowe

Ich muss den Staub___

Sprawdź
Dalej

Lekcja 15 - Gospodarstwo domowe

Im Supermarkt. Haben wir alles?

Sprawdź
Dalej

Lekcja 15 - Gospodarstwo domowe

Ich muss täglich den ___ wegbringen.

Sprawdź
Dalej

Lekcja 15 - Gospodarstwo domowe

Im Supermarkt ___ man an der Kasse.

Sprawdź
Dalej

Lekcja 15 - Gospodarstwo domowe

Was passt nicht zum Thema Hauspflichten?

Sprawdź
Dalej

Lekcja 15 - Gospodarstwo domowe

Wyniki

Zdobyłeś/łaś z punktów, (%)

Dziękujemy za wypełnienie testu!

Jeśli nie jesteś zadowolona/-y ze swoich wyników, zapraszamy do nauki j. niemieckiego z nami.
Możesz uczyć się z lekcji na naszej stronie lub zapisać się na darmowy kurs w naszym oddziale.

Zacznij od nowa Widok pytań