Wyjazd do Niemiec
krok po kroku
Po podpisaniu umowy przydzielony Ci Opiekun Kontraktu składa propozycję wyjazdu, która najlepiej odpowiada Twojemu doświadczeniu i znajomości języka. Poniżej szczegółowo opisujemy każdy etap wyjazdu jako opiekun do osoby starszej.

Pamiętaj, że oczekujemy dyspozycyjności do wyjazdu zgodnie z uprzednio zadeklarowanym terminem. Wszelkie zmiany wynikające z uzasadnionych sytuacji losowych muszą zostać zgłoszone do właściwego Managera Kontraktu.

Wyjazd do Niemiec następuje w uzgodnionym, dogodnym dla obu stron, terminie. Możliwy jest nawet w ciągu 1-2 dni od podpisania umowy, dlatego też należy przygotować do tego siebie, jak i rodzinę. Znalezienie właściwej oferty oraz organizacja wyjazdu trwają jednak zazwyczaj ok. 2 tygodni. Czas doboru oferty w znacznej mierze uzależniony jest m.in. od kwalifikacji opiekuna.

Po znalezieniu właściwej oferty Manager Kontraktu dokładnie przedstawia opiekunowi profil przyszłego podopiecznego, m.in. opis stanu zdrowia, warunki socjalne, miejsce kontraktu, planowana data wyjazdu i jego długość. Zalecamy zapisanie nazwiska i numeru telefonu do Managera Kontraktu, który przedstawia Ci kontrakt i który będzie opiekunem Twojego wyjazdu. Ułatwi to nawiązywanie kontaktu w przyszłości.

Dokumenty wyjazdowe

W ciągu kilku dni od pierwszego telefonu z przedstawieniem stanu zdrowia podopiecznego otrzymasz ponowną informację czy Twoja kandydatura została zaakceptowana i czy wyjazd odbędzie się. Wiadomość ta jest przekazywana automatycznie przez SMS, a Manager Kontraktu będzie dodatkowo kontaktował się z Tobą w trakcie organizacji wyjazdu. Po potwierdzeniu wyjazdu przez Managera Kontraktu zostanie przygotowana przesyłka kurierska, tzw. paczka. Jest ona przesyłana na adres korespondencyjny opiekuna lub bezpośrednio do domu podopiecznego w zależności od tego jak szybko następuje wyjazd. Można także uzgodnić osobisty odbiór paczki w jednym z oddziałów Promedica24.

Paczka zawiera m.in.:

 • opis stanu zdrowia podopiecznego (informacje o ewentualnych schorzeniach, wykonywanych przez opiekuna czynnościach);
 • dane teleadresowe podopiecznego oraz osoby kontaktowej;
 • numery telefonów kontaktowych do Promedica24;
 • potwierdzenie ochrony polisy ERGO
 • podanie o zwrot kosztów podróży na wypadek, jeśli miałyby wystąpić dodatkowe koszty;
 • po dwa komplety dokumentów dotyczących podróży i świadczenia usług w języku polskim oraz niemieckim,  dokumenty poświadczające ubezpieczenie, numer telefonu do ubezpieczyciela, pod którym należy kontaktować się w przypadku zachorowania oraz procedurę postępowania w przypadku zachorowania opiekuna – jeden egzemplarz polecenia wyjazdu należy podpisać i odesłać bądź osobiście dostarczyć do Promedica24.

Co w sytuacji, kiedy dokumenty wyjazdowe nie zostaną dostarczone przed wyjazdem do Niemiec?

Zdecydowanie nie ma powodu, by rezygnować z wyjazdu. Czasem zdarza się, że wyjazd organizowany jest z dnia na dzień. Wtedy zeskanowane kopie dokumentów i biletu, jak również dane teleadresowe Managera Kontraktu, Promedica24 przesyła na adres mailowy (jeśli posiadasz adres e-mail) oraz informuje o wszystkim telefonicznie/SMS-em, a oryginały dokumentów przesyła do domu podopiecznego w Niemczech, gdzie zostaną Ci przekazane.

Przygotowanie do wyjazdu

Przygotuj się językowo. Powtórz podstawowe słownictwo z zakresu opieki i chorób wieku starczego, czynności związanych z odżywianiem, gotowaniem, ubieraniem i rozbieraniem się, sprzątaniem, robieniem zakupów oraz zwroty codziennego użytku. Przydatną praktyką jest też przygotowanie informacji w języku niemieckim zawierającej:

 • kilka słów o sobie: imię, nazwisko, rejon Polski, z którego się pochodzisz, kilka podstawowych informacji o swojej rodzinie, itd.;
 • informacje na temat doświadczenia w opiece;
 • powody wyboru takiego zawodu czy informację o umiejętnościach związanych ze świadczonymi przez siebie usługami.

Przygotuj się również pod względem kompetencji – masz szanse poszerzyć swoją wiedzę w szeregu szkoleń, które oferuje Promedica24. Skontaktuje się z Tobą Specjalista ds. Szkoleń, który dobierze Ci najodpowiedniejsze szkolenie – dzięki temu nie będziesz mieć wątpliwości co do wykonywanych czynności.

Co wziąć ze sobą na kontrakt?

Niezbędne dokumenty:

 • ważny dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport;
 • prawo jazdy;
 • certyfikat potwierdzający polisę ubezpieczeniową;
 • dokumenty związane z podróżą i pobytem w Niemczech, otrzymane od Promedica24.

Należy także spakować:

 • sprawny telefon komórkowy z doładowaną kartą i włączoną usługą roamingu wraz z ładowarką;
 • pieniądze (kwota zależna od indywidualnych potrzeb, zalecamy jednak nie mniej niż 100-150 EUR) i kartę do bankomatu. Karty akceptowane w bankomatach niemieckich to między innymi: VISA, Master Card, Maestro, Cirrus. Wyjeżdżając za granicę, należy zabrać ze sobą pieniądze, które mogą przydać się, kiedy zaistnieje konieczność dojechania pociągiem, autobusem lub taksówką pod adres podopiecznego.

  Należy upewnić się czy mamy możliwość wypłacania gotówki zagranicą. Pod żadnym pozorem nie powinniśmy pożyczać pieniędzy od podopiecznego lub jego rodziny.

 • kosmetyki i środki higieny osobistej;
 • przynajmniej 1 ręcznik do użytku osobistego;
 • leki, jeśli przyjmujesz na stałe;
 • wygodne oraz dostosowane do pory roku ubrania oraz obuwie;
 • „Kompendium wiedzy dla Opiekunów współpracujących z Promedica24”;
 • mini rozmówki polsko-niemieckie, jeśli nie władasz biegle językiem niemieckim;
 • rękawiczki jednorazowe na początek pobytu u podopiecznego. W trakcie pobytu środki higieniczne powinna zapewnić rodzina podopiecznego.

Jednocześnie warto pamiętać o zabraniu ze sobą wszystkich numerów kontaktowych, pod którymi można zasięgnąć informacji w sytuacjach kryzysowych.

Jak dojechać do domu podopiecznego?

O sposobie dotarcia do domu podopiecznego poinformuje przed wyjazdem Manager Kontraktu.

Promedica24 posiada własną flotę busów, którymi opiekunowie podróżują na kontrakty oraz z nich wracają. W Polsce bus odbiera opiekunów najczęściej z dworców w miastach oddziałowych i zawozi w miejsce świadczenia usług na terenie Niemiec (door-to-door). Po zakończeniu kontraktu, bus przyjeżdża pod dom podopiecznego, skąd zawozi opiekunów do ustalonego punktu miasta oddziałowego.

Busy Promedica24 to gwarant komfortu i spokojnej podróży. W sytuacjach wyjątkowych podróż organizowana jest autokarem, wtedy w paczce znajdzie się bilet autokarowy zakupiony i opłacony przez Promedica24.

Zasady panujące w busach Promedica24

Należy pamiętać, że w busie Promedica24 obowiązują poniższe zasady:

 • absolutny zakaz spożywania alkoholu oraz używania wszelkich środków o działaniu podobnym, tj. narkotyków, środków odurzających;
 • zakaz palenia tytoniu;
 • należy posiadać dokumenty upoważniające do przekroczenia granicy (paszport, dowód osobisty) oraz inne wymagane dokumenty i zaświadczenia niezbędne do odbycia podróży;
 • należy dostosować się do zaleceń kierowców;
 • należy zachowywać się w sposób właściwy wobec pozostałych pasażerów oraz kierowców a także w sposób niezagrażający bezpieczeństwu, zdrowiu oraz mieniu pasażerów i kierowców;
 • należy przybyć na przystanek co najmniej 20 minut przed planowanym odjazdem busa;
 • w busach Promedica24 istnieje obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa;
 • pasażer busa ma prawo do bezpłatnego przewozu dwóch sztuk bagażu podstawowego, którego waga nie będzie przekraczała 35 kg. Oprócz bagażu podstawowego pasażer ma prawo do przewozu jednej sztuki bagażu podręcznego o wadze do 5 kg. Suma wymiarów bagażu podstawowego nie może przekraczać 160 cm;
 • zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest zakazany na podstawie przepisów prawa polskiego;
 • należy utrzymywać czystość.