Ważne numery telefonów

Telefony alarmowe w Niemczech

 • Policja / POLIZEI IN DEUTSCHLAND – 110
 • Straż Pożarna / NOTRUF/FEUERWHER IN DEUTSCHLAND – 112
 • Pogotowie ratunkowe / RETTUNGSDIENST RUFEN – 112

Dzwoniąc pod numer 112, nastąpi połączenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR), które przekieruje rozmowę w zależności od sytuacji na policję, pogotowie lub straż pożarną.

Dzwoniąc pod numery alarmowe, należy mieć przygotowane następujące informacje:

 • miasto
 • ulica
 • numer domu i mieszkania
 • imię i nazwisko podopiecznego

Należy pamiętać, że rozmowa zostanie zakończona przez ratownika – nie należy wcześniej się rozłączać.

Numery kontaktowe

 • Opiekun Kontraktu, który organizuje nasz wyjazd, podaje numer kontaktowy bezpośrednio do siebie.
 • +48 662 162 068 – telefon alarmowy Promedica24 – centrala w Polsce poza godzinami pracy biura, tj. po godzinie 17:00 oraz w dni wolne od pracy. Pod ten numer dzwonimy wyłącznie w sytuacjach awaryjnych, wymagających pilnej interwencji.
 • +48 22 487 77 00 infolinia ds. wsparcia medycznego
 • +48 22 44 87 222 – Promedica24 – centrala w Polsce.
 • +48 58 309 11 00 – numer do ubezpieczyciela Europäische Reiseversicherung.

W poniższych sprawach osobą kontaktową jest Opiekun Kontraktu:

 • naliczanie wynagrodzenia, zasady naliczania, otrzymane przelewy
 • przedłużenie kończącej się umowy, pytania dotyczące zawartej umowy
 • zgłoszenie i potwierdzenie gotowości do wyjazdu, powrotu do stałego podopiecznego
 • zmiana danych kontaktowych – np. nr telefonu czy adresu do korespondencji
 • zaświadczenie o zarobkach/zatrudnieniu
 • potwierdzenie ubezpieczenie, RMUA, zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia, dodatkowe ubezpieczenie w podróży
 • informacje w sprawie otrzymanej propozycji wyjazdu
 • informacje odnośnie stanu zdrowia podopiecznego, warunków na miejscu
 • konieczności skorzystania z pomocy lekarskiej na terenie Niemiec/Anglii
 • otrzymanej korespondencji w trakcie pobytu na terenie Niemiec, Anglii lub Polski
 • inne ważne tematy związane ze świadczeniem usług na terenie Niemiec, Anglii lub Polski

W poniższych sprawach osobą kontaktową jest Specjalista ds. Rekrutacji:

 • dostarczenie oświadczenia o numerze rachunku bankowego, na który ma być przelewanie wynagrodzenie
 • dostarczenie dokumentów poświadczających status zleceniobiorcy (takich, jak np. zaświadczenie o zatrudnieniu w innych zakładach pracy czy dokumenty poświadczające prowadzenie działalności gospodarczej), możliwość udziału w kursach doszkalających z języka niemieckiego.

W sprawie możliwości udziału w szkoleniu z zakresu opieki możemy zgłaszać się zarówno do Specjalisty do spraw Rekrutacji jak i Opiekuna Kontraktu.