Choroba podczas
pobytu w Niemczech

Podczas pobytu w Niemczech może zdarzyć się sytuacja, w której będziemy potrzebowali pomocy czy konsultacji lekarskiej.

Kontakt z centrum alarmowym Promedica24

Co ważne, w pierwszej kolejności powinniśmy skontaktować się z Centrum Alarmowym ubezpieczyciela ERV (Europäische Reiseversicherung – numer alarmowy przyjmujący takie zgłoszenia to 0048 58 309 11 00). Centrum Alarmowe pracuje całodobowo przez 7 dni w tygodniu i obsługuje zgłoszenia w języku polskim i angielskim. Zanim wykonamy telefon do ubezpieczyciela, powinniśmy przygotować się do przekazania konsultantowi danych takich jak: imię I nazwisko, PESEL, nazwa firmy: Promedica24 I numer polisy (numer ten znajduje się na dokumentach wyjazdowych, które otrzymują Państwo przed wyjazdem na kontrakt).

Umówienie wizyty u lekarza

Konsultant pomoże nam ustalić termin w placówce medycznej znajdującej się najbliżej miejsca naszego pobytu na terenie Niemiec oraz udzieli informacji, czy wizyta odbędzie się bezgotówkowo.

Należy pamiętać, że ubezpieczenie obowiązuje w przypadku nagłego zachorowania oraz nieszczęśliwego wypadku. Przed wizytą lekarską musimy upewnić się, że podopieczny będzie miał zapewnioną opiekę podczas naszej nieobecności (zajmie się nim członek rodziny bądź inna bliska osoba). Powinniśmy więc niezwłocznie poinformować o planowanej wizycie lekarskiej podopiecznego oraz jego rodzinę.

Możliwe jest również odbycie wizyty lekarskiej na własny koszt: możemy udać się do placówki medycznej i skorzystać z pomocy lekarskiej bez wcześniejszego informowania Centrum Alarmowego.

Wówczas sami ponosimy koszty leczenia, zbieramy wszystkie oryginały rachunków (rachunki za wizyty lekarskie oraz za kupione leki) wraz z diagnozami medycznymi Kolejnym naszym krokiem powinno być zgłoszenie szkody (należy w tym celu skontaktować się z Centrum Alarmowym Ubezpieczyciela a następnie przesłać formularz zgłoszenia szkody po rozpatrzeniu zgłoszenia otrzymujemy zwrot poniesionych kosztów za leczenie. Jeśli sami płacimy za wizytę i sami ponosimy koszty, pamiętajmy, aby maksymalnie w ciągu 3 dni skontaktować się z Centrum Alarmowym i poinformować o takim zdarzeniu.

W przypadku konieczności leczenia stomatologicznego, po zgłoszeniu problemu do Centrum Alarmowego, musimy samodzielnie pokryć koszty takiego leczenia. W celu uzyskania zwrotu pieniędzy, przesyłamy formularz zgłoszenia szkody do Działu Likwidacji Szkód ERV na adres podany poniżej. Jeśli ERV uzna koszty za zasadne, w ciągu pięciu dni roboczych otrzymamy zwrot na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego.

Co jeśli nie mogę dalej świadczyć opieki na kontrakcie?

W przypadku zachorowania uniemożliwiającego dalsze świadczenie usług musimy o tym koniecznie poinformować Promedica24.

W pierwszej kolejności informujemy Opiekuna Kontraktu (w godzinach pracy biura, tj. od godz. 9:00 do 17:00) lub (jeżeli jest to utrudnione), dzwonimy pod numer Contact Center: 0048 22 250 55 55.

Poza godzinami pracy biura powinniśmy skontaktować się firmą pod numerem telefonu alarmowego: 0048 662 162 068.

Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela

Formularz zgłoszenia szkody można uzyskać od pracownika Promedica24 lub pobrać ze strony internetowej www.promedica24.pl. Formularz ten powinniśmy także otrzymać w paczce z dokumentami wyjazdowymi. Wszystkie dokumenty dotyczące rozliczania przez ERV naszego leczenia w trakcie podróży służbowej przesyłamy listem poleconym na adres:

ERV Dział Likwidacji Szkód, Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk

Formularz zgłoszenia szkody do pobarania: