Ubezpieczenie w trakcie wyjazdu
Informacje ogólne

Wszyscy opiekunowie zatrudnieni w Promedica24 są objęci dodatkowym ubezpieczeniem na czas wyjazdów za granicę w firmie ERGO Ubezpieczenia Podróży  Oddział w Polsce (dawniej ERV).

Nasz ubezpieczyciel ERV (Europäische Reiseversicherung) zmienił jakiś czas temu nazwę na ERGO Ubezpieczenia Podróży  

Zmiana ta nie niesie za sobą innych zmian, poza aktualizacją nazwy i logo, wszystkie pozostające w obiegu karty Assistance są ważne i aktualne.

Ubezpieczenie obejmuje pokrycie między innymi: kosztów transportu medycznego, kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczyciel ERGO zapewnia całodobowy kontakt z Centrum Alarmowym, zgłoszenia obsługiwane są w języku polskim i niemieckim.

Podczas rozmowy konsultant Centrum Alarmowego ERGO weryfikuje dane osobowe oraz ustala termin wizyty w jednym z ośrodków medycznych, a także poinformuje, czy wizyta odbędzie się bezgotówkowo. Numer do Centrum Alarmowego

Numer do Centrum Alarmowego ERGO: +48 58 309 11 00

W przypadku konieczności skorzystania z pomocy medycznej należy:

 • zadzwonić do Centrum Alarmowego ERGO i poinformować o konieczności skorzystania z pomocy lekarskiej, podając swoje dane osobowe, nazwę firmy, która ubezpiecza opiekunkę/a (Promedica24) i dokładny opis problemu zdrowotnego,
 • Centrum Alarmowe ERGO oddzwoni z informacją, do jakiej placówki medycznej należy się udać i czy rozliczenie kosztów leczenia może odbyć się bezgotówkowo,
 • po weryfikacji zgłoszenia i wydaniu pozytywnej opinii przez Centrum Alarmowe, należy postępować według wytycznych przekazanych przez pracownika Centrum Alarmowego, podczas rozmowy telefonicznej. Udając się do lekarza należy zawsze mieć przy sobie swój dowód osobisty oraz podpisaną Kartę Assistance ERGO (ERV) oraz kartę EKUZ jeżeli ją posiadasz.

W przypadku, kiedy leczenie wymaga opuszczenia przez opiekuna miejsca wykonywanych usług, jest on zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17.00 – Opiekunowi kontraktu
 • poza godzinami pracy biura, w dni świąteczne – całodobowa infolinia alarmowa Promedica24 +48 662 162 068 lub  +48 22 250 55 66

Szczegóły dotyczące zasad postępowania w przypadku zachorowania stanowią suplement do umowy o współpracę pomiędzy opiekunem a Promedica24.  Każdorazowo są one dołączane do dokumentów wyjazdowych.

Do komunikacji z Promedica24 w sprawach związanych z zachorowaniem jest dedykowany adres mailowy: ERGO-ERV@promedica24.pl  Obsługujący ten adres zespół skoordynuje działania i komunikację, tak aby pomoc w przypadku zachorowania Opiekuna za granicą została udzielona skutecznie, a powstałe rachunki szybko rozliczone.

Zwrot kosztów leczenia

W przypadku ubiegania się o zwrot kosztów leczenia, jeżeli zostały one pokryte we własnym zakresie lub rachunki wymagają opłacenia przez ubezpieczyciela konieczne jest przesłanie do ubezpieczyciela ERGO niezbędnej dokumentacji:

 • scany / oryginały rachunków za udzieloną pomoc medyczną i lekarską
 • formularz kosztów leczenia, uzupełniony i podpisany przesłany drogą pocztową lub uzupełniony i przesłany w formie online
 • inne dokumenty zawierające opis udzielonej pomocy – diagnozę (nie wymagane, jeżeli znajduje się ona na rachunku za pomoc medyczną)
 • scany dokumentów potwierdzających pozostałe powstałe koszty– np. rachunki (paragony, recepty) z apteki, za dojazdy do lekarza

Wszystkie dokumenty przesyłane korespondencją tradycyjną należy wysłać listem poleconym na adres:

ERGO Ubezpieczenia Podróży
al. Grunwaldzka 413
80-309 Gdańsk

Formularz szkody można również wypełnić online na stronie ubezpieczyciela ERGO:
https://www.ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl/likwidacja-szkod/zglos-szkode-online/

Ważne

 • każdą szkodę (problem zdrowotny i związane z tym koszty i rachunki) trzeba zgłosić ubezpieczycielowi ERGO
 • w formularzu kosztów leczenia trzeba zaznaczyć, które rachunki zostały opłacone, a które wymagają zapłaty
 • własny numer konta powinien być podany, w przypadku, gdy opiekun poniósł koszty leczenia
 • Ubezpieczyciel rozliczy koszty leczenia stomatologicznego w przypadku nagłego zachorowania do kwoty 1000 EURO rocznie.

Dokumenty do pobrania