Nagła konieczność
powrotu do Polski

W przypadku udokumentowanych sytuacji losowych, takich jak choroba, hospitalizacja, czy śmierć członka rodziny, istnieje możliwość wcześniejszego powrotu z kontraktu.

Jak zgłosić konieczność wcześniejszego powrotu do Polski?

Prośbę o zmianę terminu powrotu przekazujemy niezwłocznie do swojego Opiekuna Kontraktu, lub do pracownika Contact Center pod numerem telefonu alarmowego 0048 662 162 068 poza godzinami pracy biura, przedstawiając powód konieczności powrotu oraz odpowiednie dokumenty, takie jak: akt zgonu, zaświadczenie lekarskie itp.

Należy pamiętać, że w żadnym wypadku nie możemy wyjechać od podopiecznego bez wcześniejszej informacji, pozostawiając go bez opieki. Samowolne opuszczanie miejsca świadczenia usług jest niedozwolone. Pamiętajmy też, że pracownik Promedica24 potrzebuje czasu na znalezienie innego opiekuna na nasze miejsce, aby ciągłość opieki została zachowana.

Jeżeli w czasie pobytu w Niemczech jest planowany termin rozprawy sądowej, Promedica24 może wystawić zaświadczenie o podróży świadczeniu usług na rzecz zleceniodawcy, aby opiekun mógł wnioskować o inny termin rozprawy.