Śmierć Podopiecznego

Śmierć podopiecznego jest zawsze ciężkim przeżyciem dla każdego opiekuna. Często w takich chwilach trudno jest zachować racjonalne myślenie i nie zawsze wiadomo, jak należy postąpić. Poniżej przedstawiamy wskazówki na wypadek zaistnienia takiej sytuacji.

Jak postępować w przypadku śmierci podopiecznego?

  1. W pierwszej kolejności zawiadamiamy pogotowie o podejrzeniu śmierci podopiecznego:
    POGOTOWIE – NOTRUF IN DEUTSCHLAND 112
  2. Następnie informujemy rodzinę podopiecznego (numery kontaktowe do rodziny umieszczone są w paczce z dokumentami wyjazdowymi), koordynatora w Niemczech oraz Opiekuna Kontraktu lub Contact Center. Oczywiste jest, że niezależnie od zwyczajowo przyjętej kolejności działania, biuro Promedica24 w każdym momencie będzie nas wspierać.
  3. Lekarz, który przyjedzie na miejsce, poświadcza śmierć podopiecznego. Jeśli rodzina podopiecznego zdąży przyjechać przed odjazdem pogotowia, powiadamia zakład pogrzebowy, który zabiera zwłoki i zajmuje się pozostałymi formalnościami związanymi z pochówkiem.
  4. Jeśli rodziny nie ma na miejscu, lekarz lub ratownik medyczny sam informuje zakład pogrzebowy.
  5. W zależności od decyzji rodziny, możemy zostać do czasu pogrzebu podopiecznego lub przez inny okres, ustalony pomiędzy klientem a Promedica24.
  6. Ustalany jest dalszy przebieg podróży w celu świadczenia usług. Opiekun zakończy swoją podróż i wróci do Polski lub przejedzie do innego podopiecznego na terenie Niemiec. Decyzja ta uzależniona jest od długości naszego pobytu w Niemczech, osobistych możliwości oraz uwarunkowań wewnętrznych Promedica24