Pobyt na kontrakcie

Promedica24 dba o to, aby opiekunowie mieli w umowie zagwarantowane podstawowe kwestie egzystencjalne, do których z pewnością należy zapewnienie zakwaterowania oraz wyżywienia za granicą.

Oferujemy opiekę z zamieszkaniem, co wiąże się z tym, że miejsce zakwaterowania opiekuna stanowi miejsce świadczenia usług opieki i pomocy domowej. Bezpośrednim miejscem świadczenia usług opieki jest miejsce zamieszkania i przebywania podopiecznego. Miejsca te, w zależności od konkretnego przypadku, mogą różnić się od siebie m.in.: wielkością, położeniem, wyposażeniem.

Decyzja o wyjeździe

Pamiętaj, że wyjeżdżasz, aby pomagać drugiemu człowiekowi i że nie zawsze będzie to łatwe. Upewnij się, że chcesz wyjechać i że jesteś gotowa/gotowy na wyzwania, jakie niesie ze sobą już sama podróż, a następnie pobyt w zupełnie obcym, nieznanym środowisku. Upewnij się, że zarówno Ty, jak i Twoi bliscy zniesiecie rozłąkę. Decyzja o wyjeździe do Niemiec jako opiekun nie jest łatwa. Pamiętaj, że czeka na Ciebie starszy bądź niesamodzielny człowiek i jego rodzina, dla których skorzystanie z pomocy opiekuna zewnętrznego również nie było łatwą decyzją. Nie zawiedź siebie ani drugiej strony.

Przed wyjazdem

Przed wyjazdem opiekun informowany jest o warunkach danego kontraktu, ze szczególnym uwzględnieniem stanu zdrowia podopiecznego, jego potrzeb oraz zakresu obowiązków z tego wynikających, jak i warunków mieszkaniowych, w jakich powierzony zakres obowiązków będzie wykonywany. Należy dokładnie zapoznać się z przedstawionym opisem, aby jak najrzetelniej przygotować się do warunków u danego podopiecznego.

Po przyjeździe – na co zwrócić uwagę

Po przybyciu do miejsca zamieszkania podopiecznego należy dokładnie zapoznać się ze specyfiką miejsca świadczenia usług, tj. układem pomieszczeń oraz zasadami użytkowania sprzętów będących na wyposażeniu. Szczególną uwagę zwróć na te miejsca, które mogą wiązać się z potencjalnym niebezpieczeństwem dla podopiecznego, jak i dla Ciebie, tj.: schody, progi, śliskie bądź nierówne powierzchnie, krawędzie, niebezpieczne elementy w domu.

Warto zapoznać się z systemem ogrzewania mieszkania – można obsługiwać proste urządzenia, jeśli podopieczny lub jego bliscy udzieli Ci dokładnych wskazówek jak to robić. Osoba wykonująca czynności opiekuńcze nie zaopatruje i nie napełnia urządzeń grzewczych wszystkich rodzajów, ani nie obsługuje ogrzewania piecowego.

Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie porządku i czystości w miejscu świadczenia usług. Pamiętaj o zabezpieczeniu miejsc, w których stoją detergenty i inne potencjalnie niebezpieczne substancje, tak aby podopieczny nie miał do nich łatwego dostępu.