Powrót do Polski
Planowy Powrót do Polski

Organizacja Twojego powrotu do Polski lub wymiana odbywa się na około tydzień przed planowaną datą końca wyjazdu zagranicznego. Dane dotyczące biletów otrzymasz w formie telefonicznej lub SMS-em. Bilet do Polski zamawiany jest przez Promedica24 w momencie ustalenia dokładnej daty powrotu do Polski lub przejazdu na terenie Niemiec do innego podopiecznego. Bilet powrotny najczęściej można odebrać u kierowcy autokaru, a dane biletowe (numer biletu, data, godzina, miejsce wyjazdu, przewoźnik oraz numer linii) podawane są przez telefon/SMS-em na kilka dni przed wyjazdem do Polski. Pamiętaj, że ze względu na różne sytuacje losowe, jak i brak możliwości zakupienia biletu na dany dzień, termin wyjazdu może ulec zmianie.

Jeżeli masz konkretne preferencje odnośnie miejsca powrotu (np. nie wracasz do swojej miejscowości, lecz do innego miasta), przekaż tę informację Managerowi Kontraktu na minimum dwa tygodnie przed planowaną datą powrotu.

Nagła konieczność powrotu do Polski

W przypadku udokumentowanych sytuacji losowych, takich jak choroba, hospitalizacja, czy śmierć członka rodziny, istnieje możliwość wcześniejszego powrotu z kontraktu. Prośbę o zmianę terminu powrotu należy przekazać niezwłocznie do swojego Managera Kontraktu lub do pracownika Contact Center pod numerem telefonu alarmowego (poza godzinami pracy biura). W prośbie przedstaw powód konieczności powrotu oraz odpowiednie dokumenty, takie jak: akt zgonu, zaświadczenie lekarskie itp.

Pamiętaj, że w żadnym wypadku nie możesz wyjechać od podopiecznego bez wcześniejszej informacji, pozostawiając go bez opieki. Samowolne opuszczenie miejsca świadczenia usług jest niedozwolone. Pamiętaj też, że pracownik Promedica24 potrzebuje czasu na znalezienie innego opiekuna na Twoje miejsce, aby ciągłość opieki została zachowana.

Jeżeli w czasie pobytu w Niemczech planowany jest termin rozprawy sądowej, Promedica24 może wystawić zaświadczenie o podróży w celu świadczenia usług na rzecz zleceniodawcy, aby opiekun mógł wnioskować o inny termin rozprawy.

Śmierć podopiecznego

Śmierć podopiecznego jest zawsze ciężkim przeżyciem dla każdego opiekuna. Często w takich chwilach trudno jest zachować racjonalne myślenie i nie zawsze wiadomo, jak należy postąpić.

Przedstawiamy wskazówki na wypadek zaistnienia takiej sytuacji:

  • w pierwszej kolejności należy zawiadomić pogotowie o podejrzeniu śmierci podopiecznego:
    • POGOTOWIE – NOTRUF IN DEUTSCHLAND 112;
  • następnie poinformuj:
    • rodzinę podopiecznego (numery kontaktowe do rodziny umieszczone są w paczce z dokumentami wyjazdowymi);
    • koordynatora w Niemczech oraz Managera Kontraktu lub pracownika Contact Center (poza godzinami pracy biura).

W zależności od decyzji rodziny, możesz zostać do czasu pogrzebu podopiecznego lub przez inny okres, ustalony pomiędzy klientem a Promedica24.

Ustalany jest dalszy przebieg podróży w celu świadczenia usług. Opiekun zakończy swoją podróż i wróci do Polski lub przejedzie do innego podopiecznego na terenie Niemiec. Decyzja ta uzależniona jest od długości Twojego pobytu w Niemczech, osobistych możliwości oraz uwarunkowań wewnętrznych Promedica24.