Lekcja 21

Czasowniki modalne

  • odmianę i zastosowanie czasowników modalnych

Zapisz się na darmowy kurs językowy

+48 22 250 55 00

Poniedziałek – Piątek: 8.00 – 19.00, Sobota: 9.00 – 17.00

Posługujesz się językiem niemieckim?

Sprawdź oferty pracy

Pojawiło się 5 nowych atrakcyjnych ogłoszeń.

TEIL 1 – CZĘŚĆ 1

Czasowniki modalne

W języku niemieckim występuje 6 czasowników modalnych, które określają sposób realizacji danych czynności.

wollen (chcieć) können (móc) müssen (musieć) dürfen (mieć pozwolenie) sollen (powinno się) mögen (lubić)
ich will kann muss darf soll mag
du willst kannst musst darfst sollst magst
er sie es will kann muss darf soll mag
wir wollen können müssen dürfen sollen mögen
ihr wollt könnt müsst dürft sollt mögt
Sie sie wollen können müssen dürfen sollen mögen

Pierwsza i trzecia osoba l. poj. są takie same i nie mają typowych końcówek.

TEIL 2 – CZĘŚĆ 2

Czasownik modalny stoi na drugim miejscu, (w pytaniach na pierwszym miejscu), a pozostałe czasowniki zamykają zdanie.

Szyk zdania z czasownikiem modalnym

Sie kann Gitarre spielen.
Ona potrafi grać na gitarze.
Er soll Einkäufe machen.
On powinien zrobić zakupy.
Dziecko musi odrobić pracę domową.
Dziecko musi odrobić pracę domową.
Willst du ins Kino gehen?
Chcesz iść do kina?
Hier darf man nicht rauchen.
Tu nie wolno palić.
Magst du Musik hören?
Lubisz słuchać muzyki?

TEIL 3 – CZĘŚĆ 3

Wstaw czasowniki modalne, a następnie sprawdź ich poprawność. Do niektórych zdań pasuje więcej niż jeden czasownik modalny.

Hier ___ man nicht parken.
darf – Tu nie wolno parkować.
Er ___ gut schwimmen.
kann – On umie dobrze pływać.
Sie (Sg) ___ Bücher lesen.
mag – Ona lubi czytać książki.
Wir ___ die Wohnung aufräumen.
sollen/müssen – Powinniśmy/musimy posprzątać mieszkanie.
Du ___ in die Arbeit gehen.
musst/sollst – Musisz iść do pracy.
Der Student ___ viel lernen.
muss/soll – Student musi się dużo uczyć.
___ du ins Theater gehen?
willst – Chcesz iść do teatru?
Sie (Sg) ___ schön malen.
kann – Ona umie ładnie malować.
Er ___ zum Arzt gehen.
soll/muss – On powinien/musi iść do lekarza.
___ du in die Disko gehen?
willst – Chcesz iść do dyskoteki?
Heute ___ ich lange arbeiten.
muss – Dziś muszę długo pracować.
Hier ___ man nicht rauchen.
darf – Tu nie wolno palić.
Du ___ mehr lernen.
sollst/musst – Powinieneś/Musisz więcej się uczyć.

Poprawnie
Gratulacje! Poprawna odpowiedź.

Niepoprawnie
Niestety to błędna odpowiedź.

1162

Lekcja 21

Czasowniki modalne

Rozpocznij quiz

Lekcja 21 - Czasowniki modalne

Hier ___ man nicht rauchen.
Hier ___ man nicht parken.

Sprawdź
Dalej

Lekcja 21 - Czasowniki modalne

___ du ins Theater gehen?
___ du mitmachen?

Sprawdź
Dalej

Lekcja 21 - Czasowniki modalne

Sie ___ schön malen.
Er ___ Gitarre spielen.

Sprawdź
Dalej

Lekcja 21 - Czasowniki modalne

Ich ___ viel lernen.

 

 

 

Sprawdź
Dalej

Lekcja 21 - Czasowniki modalne

Du ___ zum Arzt gehen.

Sprawdź
Dalej

Lekcja 21 - Czasowniki modalne

Wyniki

Zdobyłeś/łaś z punktów, (%)

Dziękujemy za wypełnienie testu!

Jeśli nie jesteś zadowolona/-y ze swoich wyników, zapraszamy do nauki j. niemieckiego z nami.
Możesz uczyć się z lekcji na naszej stronie lub zapisać się na darmowy kurs w naszym oddziale.

Zacznij od nowa Widok pytań