Lekcja 9

Rodzina

  • jak opisać rodzinę
  • jak opisać stan cywilny

Zapisz się na darmowy kurs językowy

+48 22 250 55 00

Poniedziałek – Piątek: 8.00 – 19.00, Sobota: 9.00 – 17.00

Posługujesz się językiem niemieckim?

Sprawdź oferty pracy

Pojawiło się 5 nowych atrakcyjnych ogłoszeń.

TEIL 1 – CZĘŚĆ 1

Familienmitglieder / Członkowie rodziny

die Familie
Rodzina
die Familie
rodzina
der Mann
mąż
die Frau
żona
der Vater
ojciec
die Mutter
matka
das Kind
dziecko
der Bruder
brat
die Schwester
siostra
die Geschwister (Pl)
rodzeństwo
der Sohn
syn
die Tochter
córka
der Onkel
wujek
die Tante
ciotka
der Neffe
siostrzeniec
die Nichte
siostrzenica
der Großvater / Opa
dziadek
die Großmutter / Oma
babcia
der Enkel
wnuk
die Enkelin
wnuczka
der Schwager
szwagier
die Schwägerin
szwagierka
der Schwiegervater
teść
die Schwiegermutter
teściowa
der Schwiegersohn
zięć
die Schwiegertochter
synowa
der Cousin
kuzyn
die Cousine
kuzynka

TEIL 2 – CZĘŚĆ 2

Familienstand / Stan cywilny

Familienstand
Stan cywilny
ledig
wolny, wolna
verheiratet
żonaty, zamężna
geschieden
rozwiedziony, rozwiedziona
verwitwet
wdowiec, wdowa

TEIL 3 – CZĘŚĆ 3

Przetłumacz zdania z niemieckiego na polski, a następnie sprawdź ich poprawność.

Meine Familie besteht aus 5 Personen.
Moja rodzina składa się z 5 osób.
Ich habe einen Bruder und eine Schwester.
Mam brata i siostrę.
Hast du Geschwister?
Masz rodzeństwo?
Er hat keine Geschwister.
On nie ma rodzeństwa.
Mein Neffe heißt Rolf und ist 7 Jahre alt.
Mój siostrzeniec nazywa się Rolf i ma 7 lat.
Leider bin ich geschieden.
Niestety jestem rozwiedziony.
Haben Sie Kinder?
Mają Państwo/Pan/Pani dzieci?
Sie hat eine Tochter und einen Sohn.
Ona ma córkę i syna.
Sind Sie verheiratet?
Jest Pan żonaty?

TEIL 4 – CZĘŚĆ 4

Dokończ zdania

Meine Familie besteht aus ___ Personen.
Moja rodzina składa się z ___ osób.
Ich habe Geschwister/keine Geschwister.
Mam/nie mam rodzeństwa.
Ich habe einen Bruder und/oder eine Schwester.
Mam brata i/lub siostrę.
Mein Bruder heißt ___ und ist ___ Jahre alt.
Mój brat ma na imię ___ i ma ___ lat.
Ich bin ___ (Familienstand).
Jestem ___ (stan cywilny).
Meine Schwester heißt___ und ___ gern. (Hobby)
Moja siostra ma na imię ___ i ___ (uzupełnij co chętnie robi).
Meine Mutter heißt ___ und arbeitet als ___.
Moja mama ma na imię ___ i pracuje jako ___.
Mein Vater heißt ___ und arbeitet als ___.
Mój tato ma na imię ___ i pracuje jako ___.
Die Mutter ___ gern. (Hobby).
Mama ___ (uzupełnij co chętnie robi).
Der Vater ___ gern. (Hobby).
Tato ___(uzupełnij co chętnie robi).

Poprawnie
Gratulacje! Poprawna odpowiedź.

Niepoprawnie
Niestety to błędna odpowiedź.

1111

Lekcja 9

Rodzina

Rozpocznij quiz

Lekcja 9 - Rodzina

Ergänze Familienmitglieder:
Onkel und ___ | Tochter und ___ | Bruder und ___ | Oma und ___ | Neffe und ___

Sprawdź
Dalej

Lekcja 9 - Rodzina

Er hat noch keine Frau und ist ___

Sprawdź
Dalej

Lekcja 9 - Rodzina

Sie hat keine Geschwister, also ist ___

Sprawdź
Dalej

Lekcja 9 - Rodzina

Seine Frau lebt nicht mehr. Er ist ___

Sprawdź
Dalej

Lekcja 9 - Rodzina

Die Schwester meines Mannes ist meine ___

Sprawdź
Dalej

Lekcja 9 - Rodzina

Wyniki

Zdobyłeś/łaś z punktów, (%)

Dziękujemy za wypełnienie testu!

Jeśli nie jesteś zadowolona/-y ze swoich wyników, zapraszamy do nauki j. niemieckiego z nami.
Możesz uczyć się z lekcji na naszej stronie lub zapisać się na darmowy kurs w naszym oddziale.

Zacznij od nowa Widok pytań