Lekcja 2

Czasowniki „haben” i „sein” oraz liczby w języku niemieckim

  • dwa główne czasowniki posiłkowe haben i sein
  • cyfry i liczby w języku niemieckim

Zapisz się na darmowy kurs językowy

+48 22 250 55 00

Poniedziałek – Piątek: 8.00 – 19.00, Sobota: 9.00 – 17.00

Posługujesz się językiem niemieckim?

Sprawdź oferty pracy

Pojawiło się 5 nowych atrakcyjnych ogłoszeń.

TEIL 1 – CZĘŚĆ 1

Verben haben und sein / Czasowniki haben i sein

HABEN / mieć
ich habe
wir haben
du hast
ihr habt
er/sie/es hat
sie/Sie haben
Czasownik „sein” jest czasownikiem nieregularnym, więc odmienia się inaczej niż standardowe czasowniki regularne.

SEIN / być
ich bin
wir sind
du bist
ihr seid
er/sie/es ist
sie/Sie sind
Mówiąc o wieku w języku niemieckim używamy czasownika „sein”, a nie jak w polskim „haben”. Ich bin 55 Jahre alt → Mam 55 lat.

TEIL 2 – CZĘŚĆ 2

Zahlen / Liczby

1
eins
2
zwei
3
drei
4
vier
5
fünf
6
sechs
7
sieben
8
acht
9
neun
10
zehn
11
elf
12
zwölf
13
dreizehn ( drei + zehn → dreizehn)
14
vierzehn
15
fünfzehn
16
sechzehn
17
siebzehn
18
achtzehn
19
neunzehn
20
zwanzig
30
dreißig
40
vierzig (vier + zig → vierzig)
50
fünfzig
60
sechzig
70
siebzig
80
achtzig
90
neunzig
100
hundert
Jak czytamy liczby? 45 → fünf und vierzig Zapisując daną liczbę piszemy ją łącznie: 45 → fünfundvierzig.

TEIL 3 / CZĘŚĆ 3

Przykładowe zwroty z czasownikami posiłkowymi

Ich bin 60 Jahre alt.
Mam 60 lat.
Sie hat 2 Kinder.
Ona ma dwoje dzieci.
Er ist ledig.
On jest wolny.
Wir haben viel Zeit.
Mamy dużo czasu.
Sie ist Betreuerin von Beruf.
Ona jest opiekunką z zawodu.
Du bist krank.
Jesteś chory.

Poprawnie
Gratulacje! Poprawna odpowiedź.

Niepoprawnie
Niestety to błędna odpowiedź.

1049

Lekcja 2

Czasowniki „haben” i „sein” oraz liczby

Rozpocznij quiz

Lekcja 2 - Czasowniki „haben” i „sein” oraz liczby

Które zdanie jest poprawne?

Sprawdź
Dalej

Lekcja 2 - Czasowniki „haben” i „sein” oraz liczby

Jak napiszesz po niemiecku liczbę 45?

Sprawdź
Dalej

Lekcja 2 - Czasowniki „haben” i „sein” oraz liczby

Które zdanie jest niepoprawne?

Sprawdź
Dalej

Lekcja 2 - Czasowniki „haben” i „sein” oraz liczby

Jak odmienisz słowo „haben” w zdaniu: wir hab ___ viel Zeit?

Sprawdź
Dalej

Lekcja 2 - Czasowniki „haben” i „sein” oraz liczby

Którego słowa użyjesz w zdaniu: Du ___ krank?

Sprawdź
Dalej

Lekcja 2 - Czasowniki „haben” i „sein” oraz liczby

Wyniki

Zdobyłeś/łaś z punktów, (%)

Dziękujemy za wypełnienie testu!

Jeśli nie jesteś zadowolona/-y ze swoich wyników, zapraszamy do nauki j. niemieckiego z nami.
Możesz uczyć się z lekcji na naszej stronie lub zapisać się na darmowy kurs w naszym oddziale.

Zacznij od nowa Widok pytań