Lekcja 3

Rodzajniki i czasowniki regularne

 • 3 rodzaje rzeczownika w języku niemieckim
 • odmianę czasownika regularnego

Zapisz się na darmowy kurs językowy

+48 22 250 55 00

Poniedziałek – Piątek: 8.00 – 19.00, Sobota: 9.00 – 17.00

Posługujesz się językiem niemieckim?

Sprawdź oferty pracy

Pojawiło się 5 nowych atrakcyjnych ogłoszeń.

TEIL 1 – CZĘŚĆ 1

DER? DIE? DAS?

Rzeczowniki w języku niemieckim mają rodzajniki, w zależności od rodzaju rzeczownika, wyróżniamy:

Rodzaj żeński DIE

m.in. większość nazw żeńskich (die Frau), rzeczowniki zakończone na:

 • ei: z.B.(zum Beispiel – np.) die Arznei – lekarstwo
 • in: z.B. die Betreuerin – opiekunka
 • heit: z.B. die Krankheit – choroba
 • keit: z.B. die Höflichkeit – uprzejmość
 • schaft: z.B. die Freundschaft – przyjaźń
 • ung: z.B. die Übung – ćwiczenie

Rodzaj męski DER

m.in. nazwy dni tygodnia, pór roku, dnia, nazwy miesięcy

 • der Montag – poniedziałek
 • der Sommer – lato
 • der Abend – wieczór

Rodzaj nijaki DAS

m.in. nazwy większości krajów, rzeczowniki odczasownikowe, internalicjonalizmy.

 • das Deutschland – Niemcy
 • das Essen – jedzenie
 • das Kino, Theater – kino, teatr

Liczba mnoga DIE

 • z.B. die Kinder – dzieci.

Wszystkie rzeczowniki w języku niemieckim piszemy wielką literą.

TEIL 2 – CZĘŚĆ 2

Odmiana czasownika regularnego

Odmieniając czasowniki w języku niemieckim do tematu czasownika dodajemy odpowiednią końcówkę wg wzoru poniżej:
___________en

ich ______ e, wir ______ en
du ______ st, ihr ______ t
er/sie/es ______ t, sie / Sie ______ en

machen / robić
ich mache
wir machen
du machst
ihr macht
er/sie/es macht
sie/Sie machen

Inne czasowniki regularne: kochen (gotować), kaufen (kupować), verdienen (zarabiać), lieben (kochać), gehen (iść), lernen (uczyć się), trinken (pić), brauchen (potrzebować).

Czasowniki, których temat kończy się na –t, -d otrzymują w 2 i 3 os. l.poj. oraz 2 os. l.mn. dodatkowe „e”, np. du arbeitest, er/sie/es arbeitet, ihr arbeitet.

W zdaniu prostym czasownik znajduje się na drugim miejscu, a podmiot albo na pierwszym albo na trzecim miejscu.

 • Ich mache Einkäufe – Robię zakupy.
 • Später mache ich Einkäufe. – Potem zrobię zakupy.

TEIL 3 – CZĘŚĆ 3

Przetłumacz zdania z niemieckiego na polski.

Er lernt Deutsch.
On uczy się niemieckiego.
Sie braucht Hilfe.
Ona potrzebuje pomocy.
Am Abend gehe ich ins Kino.
Wieczorem idę do kina.
Wir machen Einkäufe.
Robimy zakupy.
Du trinkst Kaffee.
Pijesz kawę.
Er verdient viel.
On dużo zarabia.
Sie liebt Blumen.
Ona kocha kwiaty.
Ich brauche noch Zeit.
Potrzebuję jeszcze czasu.
Rolf ist 14 Jahre alt.
Rolf ma 14 lat.
Du hast Pause.
Masz przerwę.

Przetłumacz zdania z polskiego na niemiecki.

Ona gotuje zupę.
Sie kocht eine Suppe.
Uczymy się niemieckiego.
Wir lernen Deutsch.
On robi zakupy.
Er macht Einkäufe.
Idziemy do teatru.
Wir gehen ins Theater.
Wy potrzebujecie pomocy.
Ihr braucht Hilfe.
Piję wodę.
Ich trinke Wasser.
Oni dużo zarabiają.
Sie verdienen viel.
Dziecko ma 5 lat.
Das Kind ist 5 Jahre alt.
Masz dużo czasu.
Du hast viel Zeit.

Poprawnie
Gratulacje! Poprawna odpowiedź.

Niepoprawnie
Niestety to błędna odpowiedź.

1054

Lekcja 3

Rodzajniki i czasowniki regularne

Rozpocznij quiz

Lekcja 3 - Rodzajniki i czasowniki regularne

Uzupełnij rodzajnikami: der, die lub das.

Sprawdź
Dalej

Lekcja 3 - Rodzajniki i czasowniki regularne

Które zdanie jest poprawne?

Sprawdź
Dalej

Lekcja 3 - Rodzajniki i czasowniki regularne

Dokończ zdanie: Sie verdient ___

Sprawdź
Dalej

Lekcja 3 - Rodzajniki i czasowniki regularne

Który rodzajnik pasuje?

Sprawdź
Dalej

Lekcja 3 - Rodzajniki i czasowniki regularne

Zaznacz prawidłową końcówkę czasownika w zdaniu: Ihr geh___ ins Theater.

Sprawdź
Dalej

Lekcja 3 - Rodzajniki i czasowniki regularne

Wyniki

Zdobyłeś/łaś z punktów, (%)

Dziękujemy za wypełnienie testu!

Jeśli nie jesteś zadowolona/-y ze swoich wyników, zapraszamy do nauki j. niemieckiego z nami.
Możesz uczyć się z lekcji na naszej stronie lub zapisać się na darmowy kurs w naszym oddziale.

Zacznij od nowa Widok pytań