Lekcja 4

Pytania i zaimki pytające

  • rodzaje pytań i budowę zdania pytającego
  • zaimki pytające

Zapisz się na darmowy kurs językowy

+48 22 250 55 00

Poniedziałek – Piątek: 8.00 – 19.00, Sobota: 9.00 – 17.00

Posługujesz się językiem niemieckim?

Sprawdź oferty pracy

Pojawiło się 5 nowych atrakcyjnych ogłoszeń.

TEIL 1 – CZĘŚĆ 1

Rodzaje pytań

Rozróżniamy 2 rodzaje pytań:

  • pytanie zamknięte: wymaga jedynie odpowiedzi tak/nie,
  • pytanie otwarte (W-Frage): zaczyna się od zaimka pytającego.

TEIL 2 – CZĘŚĆ 2

Pytania zamknięte

Przykładowe pytania zamknięte

Kommen Sie aus Polen?
(Czy) pochodzi Pan z Polski?
Arbeiten Sie bei Firma Promedica24?
(Czy) pracuje Pani w firmie Promedica24?
Haben Sie eine Frau?
Czy ma Pan żonę?
Haben Sie einen Mann?
Czy ma Pani męża?
Gehst du ins Kino?
Idziesz do kina?
Budowa zdania pytającego
W pytaniach zamkniętych czasownik stoi na pierwszym miejscu, a za nim podmiot. Nie tłumaczymy słówka „czy” na niemiecki.

Wohnt er in Warschau?

TEIL 3 – CZĘŚĆ 3

Pytania otwarte

Pytania otwarte rozpoczyna zaimek pytający, a za nim stoją kolejno czasownik i podmiot.

Wo wohnt er?

Zaimki pytające

Wer?
kto?
Was?
co?
Wie?
jak?
Wann?
kiedy?
Wo?
gdzie?
Wohin?
dokąd?
Woher?
skąd?
Warum?
dlaczego?
Wie viel?
ile? (niepoliczalne)
Wie viele?
ile? (policzalne)

Przykładowe pytania otwarte

Wer bist du?
Kim jesteś?
Was sind Sie von Beruf?
Kim jest Pan/Pani z zawodu?
Woher kommt ihr?
Skąd pochodzicie?
Wie alt ist er?
Ile on ma lat?
Wann geht sie zur Arbeit?
Kiedy ona idzie do pracy?
Wo arbeiten Sie?
Gdzie Pani/Pan pracuje?
Wohin gehst du?
Dokąd idziesz?
Warum arbeiten Sie hier?
Dlaczego pracuje Pan/Pani tu?
Wie viel Zeit hat er?
Ile on ma czasu?
Wie viele Kinder haben Sie?
Ile ma Pani/Pan dzieci?

TEIL 4 – CZĘŚĆ 4

Przetłumacz zdania z polskiego na niemiecki i sprawdź ich poprawność.

Jak się nazywasz?
Wie heißt du?
Ile ona ma lat?
Wie alt ist sie?
Skąd on pochodzi?
Woher kommt er?
Mieszkacie w Polsce?
Wohnt ihr in Polen?
Dlaczego pracujesz tutaj?
Warum arbeitest du hier?
Ile ma Pani dzieci?
Wie viele Kinder haben Sie?
Kiedy idziemy do pracy?
Wann gehen wir zur Arbeit?
Ile czasu potrzebujesz?
Wie viel Zeit brauchst du?
Gdzie on pracuje?
Wo arbeitet er?
Ma Pani czas?
Haben Sie Zeit?

Przetłumacz zdania na polski i sprawdź ich poprawność

Wie alt bist du?
Ile masz lat?
Woher kommen Sie?
Skąd Pan/Pani pochodzi?
Wie viel Zeit hat er?
Ile on ma czasu?
Wo arbeitet ihr?
Gdzie pracujecie?
Wie viele Kinder haben Sie?
Ile dzieci Pan/Pani ma?
Wohin gehst du?
Dokąd idziesz?
Wie heißen Sie?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Was ist sie von Beruf?
Kim ona jest z zawodu?
Was machen Sie heute?
Co dzisiaj Państwo robicie?
Wann hast du Geburtstag?
Kiedy masz urodziny?
Wer ist das Rolf?
Kto to jest Rolf?

Poprawnie
Gratulacje! Poprawna odpowiedź.

Niepoprawnie
Niestety to błędna odpowiedź.

1057

Lekcja 4

Pytania i zaimki pytające.

Rozpocznij quiz

Lekcja 4 - Pytania i zaimki pytające.

Dopasuj wyrażenia: wie, wo lub wohin

Sprawdź
Dalej

Lekcja 4 - Pytania i zaimki pytające.

Które pytanie jest poprawne?

Sprawdź
Dalej

Lekcja 4 - Pytania i zaimki pytające.

Które zdania są poprawne?

Sprawdź
Dalej

Lekcja 4 - Pytania i zaimki pytające.

Wybierz brakujący początek pytania: ___ Kinder haben Sie?

Sprawdź
Dalej

Lekcja 4 - Pytania i zaimki pytające.

Wskaż prawidłowy początek pytania: ___ gehst du? Zur Arbeit.

Sprawdź
Dalej

Lekcja 4 - Pytania i zaimki pytające.

Wyniki

Zdobyłeś/łaś z punktów, (%)

Dziękujemy za wypełnienie testu!

Jeśli nie jesteś zadowolona/-y ze swoich wyników, zapraszamy do nauki j. niemieckiego z nami.
Możesz uczyć się z lekcji na naszej stronie lub zapisać się na darmowy kurs w naszym oddziale.

Zacznij od nowa Widok pytań