Lekcja 5

Godziny i pory dnia po niemiecku

  • jak zapytać o godzinę
  • jak po niemiecku nazywają się pory dnia

Zapisz się na darmowy kurs językowy

+48 22 250 55 00

Poniedziałek – Piątek: 8.00 – 19.00, Sobota: 9.00 – 17.00

Posługujesz się językiem niemieckim?

Sprawdź oferty pracy

Pojawiło się 5 nowych atrakcyjnych ogłoszeń.

TEIL 1 – CZĘŚĆ 1

Podstawowe zwroty

Wie spät ist es?
Która jest godzina?
Um wie viel Uhr beginnt der Film?
O której zaczyna się film?
Wann fährst du zur Arbeit?
Kiedy jedziesz do pracy?
Wie lange dauert der Film?
Jak długo trwa film?
Es ist 10 Uhr.
Jest dziesiąta.
Es ist Viertel nach 17 Uhr.
Jest kwadrans po siedemnastej.
Es ist 10 (Minuten) vor 12 Uhr.
Jest za dziesięć dwunasta.
Es ist halb 9.
Jest wpół do dziewiątej.
Um 17 Uhr.
O siedemnastej.
Gegen 18 Uhr.
Około osiemnastej.

TEIL 2 – CZĘŚĆ 2

Tageszeiten
Pory dnia
Am Morgen
rano
Am Vormittag
przed południem
Am Mittag
w południe
Am Nachmittag
po południu
Am Abend
wieczorem
In der Nacht
w nocy

Wie oft?
Jak często?
Immer
zawsze
Oft
często
Manchmal
czasami
Nie
nigdy

TEIL 3 – CZĘŚĆ 3

Podaj godziny po niemiecku, a następnie sprawdź ich poprawność.

12.15
Viertel nach zwölf.
14.00
vierzehn Uhr.
20.05
fünf (Minuten) nach zwanzig.
06.30
halb sieben.
07.45
Viertel vor acht.
24.00
Mitternacht.

Przetłumacz zdania i sprawdź ich poprawność.

Ich habe keine Zeit.
Nie mam czasu.
Um wie viel Uhr gehst du ins Bett?
O której idziesz spać?
Der Film beginnt um 18 Uhr.
Film zaczyna się o 18.
Wie spät ist es?
Która godzina?
Was machst du gegen 20 Uhr?
Co robisz około dwudziestej?
Manchmal gehe ich ins Kino.
Czasami chodzę do kina.
Der Film dauert 2 Stunden.
Film trwa 2 godziny.
Am Morgen trinke ich Kaffee.
Rano piję kawę.
Hast du Zeit?
Masz czas?
Entschuldigung für die Verspätung.
Przepraszam za spóźnienie.
Wann haben Sie Geburtstag?
Kiedy ma Pan/Pani urodziny?
Er hat viel Zeit.
On ma dużo czasu.
Sie ist immer pünktlich.
Ona jest zawsze punktualna.

Poprawnie
Gratulacje! Poprawna odpowiedź.

Niepoprawnie
Niestety to błędna odpowiedź.

1061

Lekcja 5

Godziny i pory dnia.

Rozpocznij quiz

Lekcja 5 - Godziny i pory dnia.

Welche Frage ist richtig?

Sprawdź
Dalej

Lekcja 5 - Godziny i pory dnia.

Beende den Satz: Der Film beginnt ___ 18 Uhr.

Sprawdź
Dalej

Lekcja 5 - Godziny i pory dnia.

Was ist richtig: Die Sendung dauert ___

Sprawdź
Dalej

Lekcja 5 - Godziny i pory dnia.

Wann treffen wir uns? Am, um, gegen oder in der?

Sprawdź
Dalej

Lekcja 5 - Godziny i pory dnia.

Was ist falsch? Es ist 07.15.

Sprawdź
Dalej

Lekcja 5 - Godziny i pory dnia.

Wyniki

Zdobyłeś/łaś z punktów, (%)

Dziękujemy za wypełnienie testu!

Jeśli nie jesteś zadowolona/-y ze swoich wyników, zapraszamy do nauki j. niemieckiego z nami.
Możesz uczyć się z lekcji na naszej stronie lub zapisać się na darmowy kurs w naszym oddziale.

Zacznij od nowa Widok pytań