Praca w Niemczech w czasie pandemii jest możliwa – co warto wiedzieć w obecnej sytuacji?

24 kwietnia 2020 Redakcja Promedica24
Oceń ten artykuł

W ostatnim czasie pojawiło się wiele wątpliwości dotyczących tego kto, kiedy i w jakim celu może przekraczać granicę polsko-niemiecką. Podkreślamy to na samym początku – wbrew pojawiającym się opiniom, przekraczanie granic jest możliwe, choć istnieją pewne ograniczenia np. związane z wyjazdami w celach turystycznych czy w odwiedziny. Pod pewnymi warunkami, każdy obywatel Polski może więc wjechać do Niemiec i może z Niemiec wyjechać. Poniżej krótkie podsumowanie obowiązujących zasad, które powinno rozwiać wątpliwości każdego, kto zastanawia się nad wyjazdem do pracy za Odrę.

Słowniczek pojęć

  • Zamknięcie granic – to obostrzenie obowiązujące obecnie zarówno w Polsce, jak i w Niemczech – dotyczy ono głównie wyjazdów w celach turystycznych oraz odwiedzin. Nie dotyczy przekraczania granic w celu wykonywania pracy zarobkowej. Każda Opiekunka i każdy Opiekun mogą wyjechać na zlecenie do Niemiec, a następnie wrócić do Polski.
  • Kwarantanna – to ograniczenie polegające na nakazie pozostania w domu i braku kontaktu z osobami z zewnątrz. W przypadku Polski – trwa ono 14 dni i dotyczy wszystkich osób wracających z zagranicy oraz ich domowników. Obowiązek 14 dniowej kwarantanny dotyczy również osób wjeżdżających do Niemiec. Z tego obowiązku są jednak wyłączeni Opiekunki i Opiekunowie, którzy jadą do pracy w Niemczech w celu pełnienia opieki nad seniorami.
  • Ograniczenie w poruszaniu się – to zbiór przepisów regulujących sposób przemieszczania się w przestrzeni publicznej w dobie pandemii koronawirusa. W przypadku Niemiec, należy pamiętać m.in.: o ograniczeniu bezpośrednich kontaktów do minimum, zachowaniu 1,5 metrowego odstępu od innych i zakazie publicznych skupisk powyżej 2 osób, z wyjątkiem tych żyjących we wspólnym gospodarstwie. Szczegóły dotyczące obostrzeń mogą się różnić między poszczególnymi landami. W przypadku Polski do najważniejszych ograniczeń należą: konieczność zachowania minimum 2 metrowego odstępu od innych w przestrzeni publicznej.

Z Polski do Niemiec

Wyjazd do pracy w Niemczech, podobnie jak przed pandemią koronawirusa, pozostaje możliwy dla każdego obywatela Polski.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi obecnie w Niemczech, każdy obywatel Polski może przekroczyć granicę polsko-niemiecką, posiadając przy sobie dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), o ile posiada istotny powód. Takim powodem jest wyjazd do pracy[1].

Od 10 kwietnia osoby wjeżdżające do Niemiec objęte są obowiązkową, 14-dniową kwarantanną, w czasie której muszą pozostać w domu, a wjazd do Niemiec muszą one zgłosić miejscowym władzom. Od tych przepisów obowiązują jednak wyjątki, które dotyczą m.in. Opiekunek i Opiekunów osób starszych.

Z przepisów obowiązujących w Niemczech wynika, że działalność Opiekunek i Opiekunów z Polski jest możliwa bez odbycia kwarantanny, po wykazaniu, że opieka nad seniorem jest niezbędnym elementem systemu opieki zdrowotnej bądź jest wyrazem wsparcia osoby wymagającej szczególnej troski[2]. Osoby starsze, którym pomagają Opiekunowie Promedica24, zaliczają się do tej grupy, zaś Opiekunowie otrzymują od nas komplet dokumentów, które to potwierdzają.

Kwarantanna nie dotyczy również osób, które ze względów zawodowych przewożą osoby, towary, pocztę lub dokonują przewozu towarów przez granicę drogą lądową, kolejową, morską lub powietrzną. Zgodnie z powyższym, kierowcy busów Promedica24 również podlegają wyłączeniu spod obowiązku odbycia 14-dniowej kwarantanny na terenie Niemiec.

Należy pamiętać, że w Niemczech, podobnie jak w Polsce, obowiązują obecnie pewne ograniczenia w poruszaniu się w przestrzeni publicznej. Wyjścia na zewnątrz możliwe są tylko pojedynczo lub w parach, należy też zachowywać minimum 1,5 metrowy dystans od innych osób. We wszystkich niemieckich landach w najbliższych dniach zacznie również obowiązywać nakaz zakrywania ust i nosa w sklepach i środkach transportu publicznego[3].
Z Niemiec do Polski

Nieco inaczej wygląda procedura związana z powrotem do Polski. Każdy obywatel naszego kraju wracający z Niemiec może przekroczyć granicę niemiecko-polską. Od 27 marca automatycznie obejmowany jest jednak obowiązkową 14-dniową kwarantanną, która 1 kwietnia została rozszerzona również na osoby mieszkające wspólnie z powracającym z zagranicy. Od 4 maja 2020 r. obostrzeniu temu nie są poddawane osoby, które dojeżdżają do pracy w państwie sąsiadującym (lub przyjeżdżają do pracy z państwa sąsiadującego). Oznacza to, że obostrzeniu nie podlegają również Opiekunki i Opiekunowie osób starszych, a także kierowcy busików Promedica24. Wyjątek nie dotyczy osób wykonujących zawód medyczny (zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej) i zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej (zgodnie z art. 6 pkt 5 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) [4]. Ważnym jest podkreślenie, że Opiekunka Promedica24 nie wykonuje zawodu medycznego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz nie wykonuje czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Warto pamiętać także o tym, że na terenie Polski wciąż obowiązują ograniczenia dotyczące poruszania się. Od 16 kwietnia, wychodząc na zewnątrz, należy zasłonić usta i nos. Można to zrobić za pomocą specjalnej maseczki bądź po prostu chusty czy szalika. Niezmiennie obowiązują również przepisy dotyczące obowiązku zachowania minimum 2 metrowego dystansu w czasie przemieszczania się pieszo.

W razie pytań czy wątpliwości związanych z pracą w opiece i kontraktami Promedica24, prosimy o kontakt z naszą infolinią pod numerem: +48 22 250 55 00.

[1] https://www.gov.pl/web/niemcy/informacje-dot-rozprzestrzeniania-sie-koronawirusa-sars-cov-2-w-niemczech

[2] Tamże

[3] Tamże

[4] https://www.gov.pl/web/mswia/nowe-zasady-kwarantanny-po-przekroczeniu-granicy